Op 23 februari brachten burgemeester en wethouders van gemeente Langedijk een bezoek aan RGS Development op het bedrijventerrein Zuiderdel in Broek op Langedijk. RGS Development BV is in staat om restwarmte van bijvoorbeeld de productie van staal of aluminium efficiënt en economisch rendabel om te zetten in elektriciteit. Door deze nieuwe techniek kunnen op termijn 25.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

Afgelopen jaar heeft het bedrijf subsidie verworven om verdere ontwikkeling van deze technologie en bedrijfsgroei mogelijk te maken. Het college is enthousiast over de mogelijkheden van RGS Development om te komen tot significante energiebesparing. Ook ziet het college kansen voor het bedrijf om substantiële en hoogwaardige werkgelegenheid in de provincie Noord-Holland te creëren. Burgemeester Hans Cornelisse: “Ik word erg enthousiast als ik zo’n innovatief en hoogwaardig bedrijf bezoek en ontzettend knap dat RGS deze subsidie heeft verworven.” Wethouder Economische Zaken Jan Piet Beers: "Een prachtig voorbeeld van een unieke technologie die wordt doorontwikkeld naar een relevante en kansrijke toepassing. Ook mooi om te zien dat lidmaatschap van de Bedrijfskring Langedijk zorgt voor spin-off. Door de BKL heeft RGS kennis gemaakt met bedrijven in de omgeving, die diensten voor het bedrijf kunnen verzorgen. Waardoor business to business in onze gemeente een extra stimulans krijgt.”

Koploper
RGS Development maakt met de introductie van thermo-elektrische systemen een substantiële terugwinning mogelijk van restwarmte van hoge temperaturen (700° - 1200°C). Deze terugwinning kan worden toegepast in bijvoorbeeld de staalindustrie en de afvalverbranding. In de komende jaren beoogt RGS Development een elektriciteitsproductie van 100 GWh per jaar te installeren, genoeg voor het elektriciteitsverbruik van 25.000 huishoudens. Tata Steel in IJmuiden treedt hierbij op als launching customer. Daarnaast werkt RGS Development aan de productie van anodemateriaal voor Li-ion batterijen als een belangrijke secundaire energiemarkt. CEO Maarten den Heijer: “De ondersteuning van provincie en ondernemers en de goede contacten met de gemeente zijn voor RGS belangrijk voor een voortvarende uitrol van energieterugwinningssystemen. Wij gaan ervoor om hierin koploper te zijn.”