LANGEDIJK - Sinds april 2017 heeft gemeente Langedijk twee buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst.

Deze ambtenaren zijn bevoegd om te handhaven op grote en kleine ergernissen in de openbare ruimte. De gemeente verwacht dat hierdoor de leefbaarheid in de wijken verbetert. Burgemeester Hans Cornelisse: “Veiligheid en leefbaarheid worden steeds meer een zaak van alle partners in de veiligheidsketen. Dus niet alleen van de politie, maar ook van inwoners en de gemeente zelf. De gemeente wil daarom de eigen regels uit vergunningen en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zelf handhaven.”

In het coalitieakkoord 2014-2018 “Samen Verantwoordelijk” heeft het college de wens uitgesproken boa’s in te zetten met als doel de leefbaarheid in de wijken te verhogen. Uit onderzoek is gebleken dat de mensen zich in Langedijk over het algemeen veilig voelen, maar dat veel mensen wel vinden dat de regels beter moeten worden gehandhaafd. Cornelisse: “De gemeente gaat daarover in gesprek met inwoners en bezoekers, maar wil ook boetes kunnen opleggen als dat noodzakelijk is. De overheid moet kunnen optreden als het gedrag van sommige mensen ten koste gaat van anderen. De gemeenteraad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld.” Het college zal binnenkort besluiten over handhavingsprioriteiten.

Aanspreekpunt

De buitengewoon opsporingsambtenaren mogen identiteitscontroles uitvoeren, boetes uitschrijven en verdachten aanhouden. Naast handhaving zijn de boa’s op straat ook een aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers en bezoekers op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De boa’s werken nauw samen met de wijkagenten en kunnen zich, indien gevraagd, legitimeren als opsporingsambtenaar van de gemeente Langedijk. Ze zijn te bereiken via het Klantcontactcentrum van de gemeente Langedijk, tel. 0226 334433.