LANGEDIJK - De komende tijd controleert gemeente Langedijk de rolemmers met oranje deksels die voor leging langs de weg staan. Dat doen we voor een betere opbrengst. Vooral in deze rolemmer zit te vaak en te veel materiaal dat er niet in thuis hoort. Dat is jammer, want het ingezamelde materiaal kan dan niet hergebruikt worden, maar moet tegen veel hogere kosten verwerkt worden. De komende tijd informeert de gemeente inwoners over wat er in deze rolemmer thuishoort. En wat niet.

Met de komst van de derde rolemmer is de opbrengst enorm gestegen. Deze rolemmer, met oranje deksel, is bedoeld voor klein huishoudelijk verpakkingsmateriaal dat gemaakt is van plastic of metaal en voor pakken van bijvoorbeeld zuivel of sap. Inwoners gebruiken de rolemmer met oranje deksel goed en vaak heel bewust. In de praktijk blijkt er nog wel veel onduidelijkheid te zijn over wat er wel en niet in mag. Dat zorgt voor vervuiling in de opbrengst. In het ergste geval wordt een hele vrachtwagenlading afgekeurd en moet deze tegen veel hogere kosten worden verwerkt.

Hoe controleren we?

Bij de controle wordt gekeken of er alleen plastic, blik en pak in de rolemmer zit en of dat leeg is. Volle pakken van bijvoorbeeld zuivel, zakken met restjes groente en dergelijke horen niet thuis in de rolemmer met oranje deksel. Om te kunnen beoordelen of de inhoud van de rolemmer juist is, kunt u het beste doorzichtige zakken gebruiken om plastic, blik en drankenkartons te verzamelen.

Klopt de inhoud van uw rolemmer, dan wordt deze als gebruikelijk geleegd. Is de inhoud niet in orde, dan voorzien wij uw rolemmer van een rode hanger met uitleg en laten wij de rolemmer vol staan.

Rolemmer niet geleegd?

De rolemmer met oranje deksel wordt één keer in de drie weken geleegd. Als uw rolemmer niet geleegd is, kunt u de rolemmer brengen naar de Milieustraat naast het gemeentehuis in Zuid-Scharwoude. Deze is geopend van maandag tot en met zaterdag van 08.30 uur tot 14.00 uur. Kiest u ervoor de rolemmer niet weg te brengen, maar drie weken later opnieuw aan te bieden voor leging, haalt u dan eerst het afval dat niet in de rolemmer thuishoort, er uit. In de tussenliggende drie weken kunt u plastic, blik en drankenkartons in doorzichtige plastic zakken wegbrengen naar de Milieustraat.

Samen beter scheiden

Ruim een half jaar geleden ontvingen alle huishoudens in de laagbouw een derde rolemmer. Daarvoor werd dit materiaal in zakken opgehaald. We hebben uw hulp nodig voor goede scheiding van herbruikbare materialen. De komende tijd helpen wij u bij het maken van de juiste keuzes. Op de gemeentepagina’s Langedijk informeert en op Facebook laten wij u zien wat wel en niet in de rolemmer met oranje deksel hoort. Twijfelt u? Op de www.gemeentelangedijk.nl vindt u de complete lijst.