Op 18 oktober zijn er controles uitgevoerd op Park De Oude Boomgaard in Oudkarspel. Deze controles zijn gericht op bewoning, brandveiligheid, vermoedens van woonfraude, belasting- en premiefraude. Gemeente Langedijk heeft zich hiervoor aangesloten bij een interventieteam om gezamenlijk de leefbaarheid en veiligheid van Park De Oude Boomgaard te verbeteren.

Het interventieteam bestaat – naast gemeente Langedijk – uit een aantal instanties, namelijk Halte Werk, politie, Belastingdienst, UWV, Sociale Verzekeringsbank en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In een interventieteam werken deze instanties samen.

Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal incidenten van geluidshinder, burenruzie, mishandeling en overlast gemiddeld vaker voorkomt op Park De Oude Boomgaard dan in de rest van Langedijk.

De verschillende instanties hebben vooronderzoek gedaan naar de gegevens die bewoners hebben opgegeven bij bijvoorbeeld gemeente, uitkeringsinstanties of belastingdienst. Ter plaatse is navraag gedaan over identiteit, inkomsten en huisvesting. De controles zijn uitgevoerd na toestemming van de bewoners.

Het college van B&W in Langedijk heeft in 2014 een besluit genomen over permanente bewoning op recreatieterreinen. Het beoogde doel is om op de lange termijn Park De Oude Boomgaard weer beschikbaar te maken voor recreatie.