Het Centrum voor Jeugd en Gezin en de afdeling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gaan in december 2016 verhuizen naar De Binding.


De komende maanden worden een deel van de begane grond en de eerste verdieping verbouwd. Er komen spreekkamers en er worden werkplekken gemaakt. De gemeenteraad heeft in juli 2016 besloten een budget van € 810.000 beschikbaar te stellen voor de verbouwing van De Binding.

“We hebben een nieuw accommodatiebeleid. Uit onderzoek blijkt dat we te veel accommodaties hebben”, vertelt wethouder Jasper Nieuwenhuizen. “Daardoor zie je leegstand in gemeentelijke gebouwen. We willen ruimtes in De Binding graag benutten. We huren nu de Binnemikke voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het was een logische stap om de huur op te zeggen en ze onder te brengen in een eigen gebouw.”

Synergie
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het consultatiebureau van de GGD en MEE/De Wering werken al veel samen met de afdeling Wmo van de gemeente. Er is ook veel overleg geweest met de bibliotheek, het Jan Arentsz en Sportservicepunt Langedijk. Alle partijen werken samen aan de nieuwe plannen voor De Binding en zijn enorm positief over de eerste stappen die nu worden gezet. “We hopen dat synergie ontstaat tussen de verschillende gebruikers in het gebouw waardoor De Binding weer echt ‘verbindt’”, aldus Nieuwenhuizen.

Samenwerking
In de lege ruimte waar eerst Atelier6 zat, komen spreekkamers voor de verschillende instanties. Boven de bibliotheek, op de eerste etage, wordt een grote kantoortuin gerealiseerd waarin medewerkers van alle organisaties naast elkaar kunnen werken. Alle gebruikers van De Binding zijn positief over de verbouwings- en samenwerkingsplannen. Cees Bood van het Jan Arentsz reageerde: “Er is sprake geweest van co-creatie. Elke stap is in onderling overleg genomen. Dat geeft vertrouwen in de toekomst van De Binding.” Lilian van Beek van MEE beaamde dat: “In gesprek met elkaar hebben we de plannen doorgenomen, ieder vanuit zijn/haar expertise, waarbij voor ons het belang van de klant en onze dienstverlening steeds voorop heeft gestaan.”

Els Tol van de GGD zei hierover: “Alle ketenpartners zijn direct betrokken bij de herhuisvesting werken samen met de gemeente aan één opgave, ieder vanuit zijn eigen taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen.”  Ook Ton Kruyff van Bibliotheek Langedijk reageerde enthousiast: “De plannen zoals ik ze ken vinden we erg belangrijk, en erg positief. De Binding kan met de nieuwe huurders weer een echt levend gebouw worden en inhoudelijk ziet de bibliotheek veel mogelijkheden tot samenwerking met de nieuwe bewoners.” Teun van Etten van Sportservicepunt Langedijk (SSL) sloot zich daarbij aan: “Het is constructief geweest waarbij alle partijen graag willen dat De Binding nog mooier wordt. SSL is blij dat de gemeente optimaal gebruik wil gaan maken van De Binding. Dit mooie gebouw verdient een optimale bezetting.”

De verbouwing start de komende maanden. Bij de plannen voor De Binding wordt rekening gehouden met de mogelijke toekomstscenario’s voor gemeente Langedijk.