Uitnodiging: wilt u met ons meedenken over de LangedijkerPas? Kom dan naar het gemeentehuis van Heerhugowaard op 9 mei.


Heeft u ervaring met de LangedijkerPas en heeft u ideeën voor verbetering van de pas? Gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard nodigen gebruikers van de minimapas uit voor een bijeenkomst op maandag 9 mei van 19.00 tot 20.30 uur in gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1.

Om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen echt mee kunnen doen in de samenleving hebben wij uw mening en ideeën nodig! Wij trakteren op koffie en gebak en hopen van harte dat u uw ervaringen en suggesties met ons wilt delen.

De volgende vragen komen op maandagavond 9 mei aan de orde:
  • Wat zijn uw ervaringen met de pas?

  • Het doel van de pas is meedoen. Draagt de pas hier ook aan bij?
  • Wat hebben mensen nodig om mee te doen?
  • Welke activiteiten zouden daar nog meer bij passen?
  • Heeft u nog andere ideeën om het doel (meedoen) te bereiken?

De gemeenten zijn benieuwd of de LangedijkerPas en/of Huygenpas nóg beter kan helpen om mee te doen in de samenleving. Daarom nodigen de wethouders Werk en Inkomen, Bert Fintelman van Langedijk en Gido Oude Kotte van Haarhugowaard, inwoners uit om mee te denken.

Meedoen
De gemeente vindt het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw gemeente. Dat iedereen onderdeel is van de plaatselijke samenleving. Dat je als inwoner het gevoel hebt dat je meedoet en erbij hoort. Dat gevoel mag niet afhankelijk zijn van inkomen. Daarom is er de pas voor mensen met een minimum inkomen. In Heerhugowaard is dat de Huygenpas en in Langedijk de LangedijkerPas.

Laat u weten dat u komt?
Graag vóór 9 mei een e-mail sturen naar: t.vlaar@haltewerk.nl

Als u iemand wilt meenemen, kunt u dat aangeven in de mail. Vertegenwoordigt u een vereniging of instantie, vermeld dan a.u.b. in uw mail ook de naam van de organisatie.