LANGEDIJK - In wat voor gemeente wilt u straks wonen of werken? Wat moet daarvoor veranderen? Of wat moet juist blijven zoals het is? Graag horen we dat van u tijdens de bewonersavond op woensdag 11 oktober in De Binding.

Met uw antwoorden gaan we aan de slag voor de Omgevingsvisie voor heel Langedijk. De Omgevingsvisie is een nieuwe visie die de basis zal zijn van de nieuw in te voeren Omgevingswet. Deze wet, die waarschijnlijk in 2020 ingaat, zorgt ervoor dat er van de ruim 4000 wetten die nu nog gelden er straks nog maar 300 regels overblijven. Zo heeft de gemeente straks veel meer speelruimte om wensen en initiatieven van ondernemers en inwoners bij elkaar te brengen.

Ook uw visie!

Met het opstellen van de Omgevingsvisie bereidt de gemeente Langedijk zich nu al op die wetswijziging voor. De visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon-, werk- en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied. Het gemeentebestuur wil deze visie samen maken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor maatschappelijke organisaties en professionals is een dag later en bijeenkomst georganiseerd. Zij ontvangen daarvoor een aparte uitnodiging.


Wat vragen we aan u?

Tijdens de bijeenkomst op 11 oktober hebben we het samen over de leefbaarheid in uw omgeving en de fysieke leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld over samenleven, eenzaamheid, toerisme, sport, veiligheid, duurzaamheid en onderwijs. Het wordt een avond die interessant en interactief is voor iedereen.
Wilt of kunt u er niet bij zijn? Dan kunt u uw ideeën en suggesties ook met ons delen via de speciale website: www.omgevingsvisielangedijk.nl. De website is vanaf 2 oktober actief.


Zo meldt u zich aan

U bent van harte uitgenodigd om op woensdagavond 11 oktober met ons mee te denken. De bijeenkomst in de theaterzaal van de Binding aan de Bosgroet 4 in Zuid-Scharwoude begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en is uiterlijk om 22.00 uur afgelopen. Bent u er bij? Laat het ons dan even weten zodat we voldoende stoelen en kopjes klaar kunnen zetten. Graag ontvangen wij uiterlijk vrijdag 6 oktober uw aanmelding via omgevingsvisie@gemeentelangedijk.nl.