Ouderen die samen koken, activiteiten voor mensen met een beperking en ondersteuning van mantelzorgers. Een greep uit de ideeën die negen dorpshuizen donderdag 23 maart in Museum BroekerVeiling presenteerden als hun ‘wensbeeld voor de toekomst’. Door nieuwe doelgroepen aan te spreken, willen dorpshuizen hun verbindende rol in de wijk versterken.


De bijeenkomst maakt deel uit van het project Toekomstbestendige Dorpshuizen, dat afgelopen jaar is opgezet door de gemeenten Alkmaar, Schagen en Langedijk met steun van de Provincie Noord-Holland. Samen met het Platform Dorpshuizen Noord-Holland onderzoeken ze of dorpshuizen een andere en bredere rol kunnen vervullen in de wijken, bijvoorbeeld door activiteiten aan te bieden aan jongeren of mensen die ondersteuning nodig hebben.

Sociaal ondernemer
Volgens onderzoeker Nico de Boer, die een presentatie hield over de relatie tussen gemeenten en dorpshuizen, zitten dorpshuizen ‘best lekker in hun vel’. Beter dan gemeenten, die er afgelopen jaren zoveel taken bij hebben gekregen. Dorpshuizen zijn financieel kwetsbaar en zouden hun positie kunnen versterken door de rol van sociaal ondernemer te vervullen en bijvoorbeeld taken in het sociaal domein op zich te nemen . De Boer waarschuwde er echter voor dat de dorpshuizen wel ‘van het dorp’ moeten blijven. Hij wil de gemeenten en dorpshuizen daarom graag ‘in het echt verbinden’, met de zorginstellingen als getuigen, maar dan op huwelijkse voorwaarden: gelijkwaardige partners die die elkaar respecteren, oog hebben voor elkaar en elkaar vrijlaten.

Uit de presentaties van hun wensbeelden bleek dat de dorpshuizen goed hadden gekeken naar de omgeving waarin zij opereren. Verschillende dorpshuizen gaven aan dat zij momenteel vooral ouderen aantrekken en onderdak bieden aan verenigingen zoals de biljartclub, maar dat zij ook veel kansen zien om nieuwe doelgroepen aan te trekken, variëre
nd van jongeren en mantelzorgers tot mensen met een lichte beperking. De aanwezigen in de zaal mochten vervolgens uit elke gemeente één initiatief kiezen, dat met ondersteuning van professionals verder wordt ontwikkeld. Ook de overige ideeën kunnen rekenen op support.

Winnaar
Na de stemming bleek de Woeste Hoeve in Oterleek winnaar van de gemeente Alkmaar. De vrijwilligers van de Woeste Hoeve willen themabijeenkomsten organiseren voor ouderen en alleenstaanden en dan vervolgens samen koken. Dorpshuis Kolfweid in Callantsoog (gemeente Schagen) oogstte veel lof voor het plan om zich meer te richten op de jeugd en daarbij aan te sluiten bij hun belevingswereld. Bijvoorbeeld door ervaringskundigen of professionals voorlichting te laten geven over drugs en alcohol. In Langedijk kreeg Het Behouden Huis in Oudkarspel de meeste stemmen voor de opzet van een mantelzorgcafé dat het samen met zorginstellingen wil vormgeven.
Wethouder Bert Fintelman toonde zich opgetogen over de plannen. “Onze dorpshuizen zijn parels van de gemeente. Ik denk dat we gezamenlijk veel kunnen bereiken en hoop dat we straks maatschappelijk ondernemende dorpshuizen hebben met een stevige en verbindende rol in de wijk, die zelfstandig kunnen blijven functioneren.” De aankomende weken worden vervolgafspraken met alle deelnemers gemaakt over het ontwikkelen van hun plannen.