Donderdagavond om 18.00 uur stond Langedijk in het gemeentehuis stil bij de gebeurtenissen in Parijs. De bijeenkomst was bedoeld als steunbetuiging naar de slachtoffers, nabestaanden, pers en politie, na de terroristische aanslag die gisteren in Parijs plaatsvond op de redactie van het opinieblad Charlie Hebdo.

De sprekers waren burgemeester H. Cornelisse, de heer H. de Graaf (plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad), de heer M. Oughris (voorzitter Islamitische Vereniging Langedijk) en de heer W. Balder (voorzitter Raad van Kerken Langedijk). Zo’n vijftig mensen waren aanwezig.

Eenheid
Burgemeester Cornelisse benadrukte in zijn speech de verbinding en eenheid te zoeken. “Mijn oproep aan u allen, hier bijeen en elders in onze gemeente, is ook om de verbinding te zoeken, de eenheid en het goede in onze samenleving meer nog dan anders te koesteren en elkaar erop aan te spreken als onze waarden worden aangetast. Daarin waakzaam te zijn op een manier die vertrouwen geeft. En te voorkomen dat we in een wereld van (meer) angst komen te leven, die aanleiding zou kunnen geven tot maatregelen die ons systeem van vrijheid aantasten. Dat vooral. Ik hoop dat we elkaar vasthouden ook nu we door omstandigheden daarin extra op de proef gesteld worden. Dat vertrouwen, daaraan hebt u vanavond vorm gegeven, en dat is hard nodig, ook morgen en overmorgen. Vanavond betuig ik mijn steun en spreek ik mijn vertrouwen uit. Dat doe ik samen met een vertegenwoordiger van de gemeenteraad en met vertegenwoordigers van de Raad van Kerken en de Islamitische Vereniging die na mij zullen spreken. Onze eenheid daarin is bedoeld als symbool van de eenheid in onze samenleving die juist nu zo belangrijk is.”

Vrijheid
De heer De Graaf sloot zich hierbij aan. “Onze vrijheid is kwetsbaar”, stelde hij. “Het jaar 2015 is nog maar een paar dagen oud. We hebben elkaar net een goed nieuwjaar gewenst, dat het beter mag zijn dan het jaar ervoor. Gisteren zijn we opgeschrikt door vreselijk nieuws. Het is weerzinwekkend wat er in Parijs is gebeurd. Ons fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting is geraakt. Een zwarte dag in onze geschiedenis. Tegen terrorisme kunnen we ons niet wapenen. Laten we geen groeperingen aankijken als schuldigen. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en slachtoffers. Hopelijk bieden de massale steunbetuigingen enige troost.”

Vrede
Medeleven was wat ook de heer Oughris uitte in zijn toespraak. “Woorden schieten tekort. Er is geen enkel geloof die deze daad op welke manier dan ook goedkeurt. Islam staat voor vrede. De Profeet, vrede zij met hem, wilde juist vrede, verzoening en vergeving voor iedereen. We lezen anders, we horen anders, we zien anders. Ons hart is geraakt. Ik hoop van harte dat mensen onze moskee bezoeken. Iedereen is welkom in onze moskee, moslims en niet-moslims, we maken geen onderscheid. We willen iedereen te vriend houden. Houd van elkaar en help elkaar. Voor vrede.”

Samen
De heer Balder benadrukte eveneens dat we samen sterk staan. “Deze koelbloedige aanslag treft Europa in het hart. De wereld is verbijsterd. Er wordt gewezen naar bepaalde stromingen in de samenleving. Maar zo komen we niet verder. We komen pas verder als we erkennen dat elk mens goed en kwaad in zich heeft. Het verschrikkelijke is dichterbij dan we willen. Het is goed om gezamenlijk, publiekelijk op te treden tegen extremisme. Volgende week is de ‘Week van de eenheid’ in de Allemanskerk. Dan bidden we samen, ook voor de moslimgemeenschap in Langedijk. Angst is een slechte raadgever. Wees daarom waakzaam en nuchter. Ons leven is in Hoger handen, dat maakt geen aanslag ongedaan.”

De bijeenkomst sloot af met een minuut stilte ter nagedachtenis en uit respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden.