LANGEDIJK - De heer J.F.N. (Hans) Cornelisse uit Oudkarspel ontving op donderdag 8 juni 2017 bij zijn afscheid als burgemeester van Langedijk een Langedijker Erepenning. Loco-burgemeester Jan Piet Beers overhandigde de vergulde Penning als dank voor zijn 12 jaren trouwe inzet voor de Langedijker samenleving.

Tijdens de bijzondere raadsvergadering van donderdagmiddag, waarin officieel afscheid is genomen van Hans Cornelisse als burgemeester van Langedijk, werd Cornelisse verrast met de Penning van verdienste.

De betrokkenheid en inzet van de heer Cornelisse als burgemeester voor de Langedijker samenleving heeft voor het gemeentebestuur en de gemeenschap veel betekend. Hij heeft 27 jaar het ambt van burgemeester vervuld, waarvan 12 jaar in de gemeente Langedijk. Cornelisse is 40 jaar werkzaam geweest in overheidsdienst, in diverse functies, waaronder ambtenaar bij het Ministerie van VROM en daarnaast als volksvertegenwoordiger voor het CDA in diverse gemeenten.

Voor Langedijk heeft hij zich de afgelopen 12 jaren behoorlijk ingezet. Bijvoorbeeld als bestuurslid van het Kossen-Leijenfonds, als voorzitter van het 4 mei comité Langedijk, maar ook als lid van de brandweercommissie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Verder nam hij zitting in het dagelijks en algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht. Tevens is Cornelisse beschermheer van North Holland Horse Trails (NHTT).

De Penning van verdienste wordt toegekend aan personen die zich in het bijzonder voor de Langedijker gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt. Het gemeentebestuur van Langedijk is van mening dat de heer Cornelisse veel heeft betekend voor de Langedijker samenleving.