Op 20 mei 2015 ondertekenden de gemeente Langedijk en Hoorne B.V. de exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling van de huidige Aldi en de voormalige bibliotheeklocatie in Zuid Scharwoude. Het plan voorziet o.a. in de sloop van de huidige Aldi en de komst van een Vomar, aanvullende winkelruimte en appartementen.

Het college heeft op 28 april 2015 ingestemd met de exploitatieovereenkomst nadat eerder de gemeenteraad het Beeldkwaliteitsplan heeft vastgesteld..

Wethouder Beers: “Dit plan geeft het gebied een enorme kwaliteitsimpuls. De bevoorrading van de supermarkt vindt straks plaats via een eigen distributieroute, dat scheelt vrachtverkeer op de Voorburggracht. Het zogenoemde Lint van Noord- en Zuid-Scharwoude wordt versterkt met de komst van de supermarkt. Er is ruimte voor meer detailhandel en er zijn voldoende parkeerplaatsen’’.
Bestemmingsplan

Het plan voor de voormalige bibliotheeklocatie wordt vertaald in een ontwerp-bestemmingsplan wat binnenkort in procedure wordt gebracht. Na de zomer verwacht het college het bestemmingsplan voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Binnenkort zal het college samen met  initiatiefnemer, Hoorne B.V. diverse belanghebbenden uitnodigen voor een gesprek over de verdere uitwerking van het plan voor de buitenruimte van het gebied.