De gemeenteraad van Langedijk heeft voor dinsdag 22 september 2015 om een extra raadsvergadering gevraagd om over het vluchtelingenprobleem te spreken. Op de agenda staat de motie ‘Tijdelijke opvang asielzoekers in de gemeente Langedijk’. De vergadering begint om 21.15 uur, na de fora, en wordt gehouden in de raadszaal op het gemeentehuis in Zuid-Scharwoude.


Op 14 september 2015 hebben de fractievoorzitters van Langedijk met elkaar gesproken over de toenemende stroom vluchtelingen uit verschillende conflictgebieden in het algemeen en Syrië in het bijzonder. Vluchtelingen die op dit moment vooral richting West-Europa (willen) trekken.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), verantwoordelijk voor de directe opvang van deze mensen, geeft aan dat de druk op de bestaande opvanglocaties groot is – zo niet – te groot. In het verlengde hiervan heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gemeenten opgeroepen opvanglocaties ter beschikking te stellen.

De raad van Langedijk wil zich uitspreken en daarmee kaders voor het college formuleren. Kaders waarmee het college van Langedijk in contact kan treden met het COA om te bezien in hoeverre de gemeente Langedijk hierin een rol kan vervullen.

Er is sprake van urgente problemen. Een voortvarende aanpak is hierbij op zijn plaats. Dit is dan ook de reden dat de fracties van Dorpsbelang Langedijk, VVD, Kleurrijk Langedijk, Hart voor Langedijk/D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie niet willen wachten tot 6 oktober 2015, de eerstvolgende reguliere vergadering van de raad, maar een extra raadsvergadering op 22 september 2015 inlassen om deze situatie te bespreken.