Nu het Broekerplein zelf klaar is, wordt nog de laatste hand gelegd aan het laatste parkeerterrein en de Voorburggracht. Deze werkzaamheden worden volgens planning voor de bouwvak afgerond. Alleen de vrije kavels langs de Tjalk worden op een later moment gerealiseerd en opgeleverd. Inmiddels is begonnen met het verleggen van de Voorburggracht in Broek op Langedijk. De nieuwe weg loopt dichter langs het appartementencomplex dan nu het geval is. Ook komt er een nieuwe kruising met de Mayersloot. Vanwege deze werkzaamheden is de Voorburggracht van 20 juni  tot en met 22 juli afgesloten.


De nieuwe Voorburggracht wordt zoveel mogelijk aangelegd zonder dat het verkeer daar hinder van ondervindt. De gemeente Langedijk wil de overlast tot het minimum beperken. Voor de aansluitingen op de Mayersloot en de Zandsloot gaat een deel van de weg een paar weken dicht. Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd.

Fase 1: 20 juni t/m 10 juli

In de eerste fase wordt de Voorburggracht tussen de Mayersloot en de bocht naar museum BroekerVeiling afgesloten. De Mayersloot blijft open voor bestemmingsverkeer, maar voor doorgaand verkeer wordt een omleiding ingesteld. Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de Westelijke Randweg – Geestweg – Voorburggracht en vice versa. Voor fietsers wordt er een omleidingsroute via de Mayersloot en Boeier aangegeven, zodat kinderen veilig van en naar de nabijgelegen scholen kunnen gaan. Voor bezoekers die met een groepsbus naar het museum komen en voor de deur willen worden afgezet, wordt een route via de Westerweg – N504 - Voorburggracht (oost) of de N245 – N504 – Voorburggracht (west) aangegeven. Overige bezoekers van het museum worden verzocht te parkeren bij winkelcentrum Broekerveiling. Vanaf deze parkeerplaats staat de looproute naar het museum met borden aangegeven.

Fase 2: 10 juli t/m 22 juli

In de tweede fase wordt de Voorburggracht tussen de Zandsloot en het fietspad Bindingspad afgesloten. Zowel de Zandsloot als het Bindingspad blijven in deze fase bereikbaar. Dan is het nieuwe weggedeelte, dat in fase 1 is aangelegd, weer open. De Mayersloot is dan vanuit oostelijke richting bereikbaar. De omleidingsroutes blijven gelijk.

Bushaltes

Een aantal bushaltes langs de Voorburggracht komt tijdelijk te vervallen. De bus rijdt om via de Westelijke Randweg en de Geestweg. De haltes Museumweg, Schoener en Melkpad zijn in de periode 20 juni-22 juli 2016 niet beschikbaar. Reizigers kunnen daarvoor de haltes winkelcentrum Broekerveilig en Geestweg gebruiken.

Nieuwe dienstregeling

De nieuwe dienstregeling van Connexxion voor lijn 10 gaat in vanaf 10 juli. Deze bus rijdt dan van Alkmaar via Oudorp en Langedijk naar Heerhugowaard. Door de afsluitingen zal de bus tijdelijk anders rijden: na de halte Winkelcentrum Broekerveiling rijdt de bus over de rotonde Westelijke Randweg tot aan de Geestweg en vervolgens via de Voorburggracht weer op route. Richting Alkmaar rijdt de bus in omgekeerde volgorde.

Bevoorrading winkelcentrum

In beide fasen blijven de bevoorradingsroutes voor het winkelcentrum bereikbaar.

De genoemde planning en bijbehorende data zijn onder voorbehoud. De weersomstandigheden kunnen tegen zitten of het werk kan minder snel vlotten dan gepland. Actuele informatie vindt u op www.gemeentelangedijk.nl onder ‘Werk aan de weg’.