De heer Garrelt de Graaf  is de nieuwe griffier van de gemeente Langedijk. De gemeenteraad heeft hem op 25 oktober benoemd. De Graaf gaat vanaf 14 november 2016 aan de slag in zijn nieuwe functie.

Garrelt heeft ruime gemeentelijke ervaring, onder andere als raadsadviseur en plaatsvervangend griffier bij de gemeente Bloemendaal. Als griffier is hij de eerste adviseur van de gemeenteraad en de raadscommissies. Naast adviseur is de griffier verantwoordelijk voor de informatievoorziening van en naar de commissies en zorgt hij ervoor dat de vergaderingen in goede banen worden geleid.

Afscheid interim-griffier Kager

De heer De Graaf volgt interim-griffier mevrouw Guda Kager op. In het najaar van 2015 leverde een werving- en selectieprocedure geen nieuwe raadsgriffier op. Vervolgens is de benoeming van mevrouw Kager met 1 jaar verlengd tot 1 januari 2017. In de zomer van 2016 is een nieuwe werving- en selectieprocedure opgestart. Deze procedure heeft er toe geleid dat de selectiecommissie unaniem de heer G. De Graaf voordraagt als griffier van de gemeente Langedijk.

De gemeente Langedijk dankt mevrouw Kager voor haar werk in de afgelopen twee jaar. Mevrouw Kager zal tot en met 31 december 2016 werkzaam zijn voor de gemeenteraad.