LANGEDIJK - Veel inwoners van Langedijk maken gebruik van gemeentegrond bij hun woning, vaak als tuin of voor bestrating. De gemeente Langedijk inventariseert sinds enkele jaren per dorpskern het gebruik van gemeentegrond. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “Soms zijn deze gronden met mondelinge toestemming van de gemeente in gebruik gegeven, maar in andere gevallen hebben bewoners de grond zonder toestemming toegevoegd aan hun tuin. Om aan deze onduidelijke situatie een eind te maken en rechtsongelijkheid te verminderen, worden mensen in gelegenheid gesteld de grond te kopen, huren of weer terug te geven aan de gemeente.”

In ieder geval moeten bewoners niet schrikken als zij een brief van de gemeente ontvangen, verzekert Nieuwenhuizen. “Sommige mensen denken dat zij meteen hun schutting of schuurtje moeten afbreken, maar dat is niet zo. In een enkel geval moet de grond worden ontruimd, omdat we als gemeente de grond zelf nodig hebben. In alle andere gevallen gaan we in gesprek met de bewoners - als zij dat op prijs stellen op de locatie zelf - en worden zij in gelegenheid gesteld de grond te kopen of te huren. Als zij dat niet willen, kunnen zij de grond teruggeven en neemt de gemeente het onderhoud van het perceel weer op zich.”

Nieuwenhuizen heeft gemerkt dat mensen zich er soms niet bewust van zijn dat zij gemeentegrond gebruiken. “Als je een huis hebt gekocht en de tuin na de koop niet precies hebt nagemeten volgens de gegevens van het Kadaster, dan kan dit een verrassing zijn.”

Gelijkheidsbeginsel
Alle inwoners van Langedijk die gemeentegrond zonder huurovereenkomst in gebruik hebben, worden aangeschreven. Ook de mensen die de grond in het verleden met toestemming van de gemeente in gebruik hebben genomen. Nieuwenhuizen: “We mogen gronden niet meer gratis in gebruik geven. Bovendien is dit in het kader van het gelijkheidsbeginsel niet wenselijk. Ook is de gemeente wettelijk verplicht haar gronden marktconform te verkopen en/ of te verhuren. De bedragen die we als gemeente rekenen voor huur of koop zijn overigens billijk. Als mensen de grond bijvoorbeeld willen huren, betalen zij per jaar per m2 een bedrag van € 3,40. Dat maakt het voor veel mensen bereikbaar de grond voor eigen gebruik te behouden.” Ook biedt de gemeente bewoners die nu geen gebruik maken van gemeentegrond, maar dit wel graag zouden willen doen, de gelegenheid grond te kopen of te huren. Voor meer informatie: www.gemeentelangedijk.nl.