In de eerste helft van dit jaar heeft de gemeenteraad met het college en het managementteam van de gemeente Langedijk in verschillende bijeenkomsten gesproken over de toekomst van gemeente Langedijk. Op donderdag 1 september a.s. wil de gemeenteraad in gesprek met inwoners van Langedijk over de toekomst van de gemeente. Tijdens de inwonersgesprekken staan niet de samenwerkingsscenario’s (zelfstandigheid, ambtelijke of bestuurlijke fusie) centraal. Het gesprek heeft ook niet de insteek om de voors en tegens van één scenario te bespreken. De gemeenteraad wil de mening van inwoners peilen in de volle breedte. Wat zijn de ontwikkelingen die we verwachten? Wat zijn de wensen? Hoe zien we Langedijk in 2020? Wat zijn de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de gemeente?Gesprekstafels

Er zijn acht gesprekstafels op donderdag 1 september. In vier groepen wordt het gesprek over de toekomst van Langedijk gevoerd. De middagtafels zijn van 15.30 tot 17.30 uur. De avondtafels zijn van 19.00 tot 21.00 uur. De gesprekstafels zijn op het gemeentehuis van Langedijk en worden geleid door een raadslid. De inbreng van deze bijeenkomsten wordt uitgewerkt en door de gemeenteraad meegenomen in het besluitvormingstraject. Zoals de planning er nu uitziet, zal de gemeenteraad met de verzamelde informatie tegen het einde van 2016 meer duidelijkheid kunnen geven over de (bestuurlijke) toekomstrichting van Langedijk.Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deelname aan één van de gesprekstafels door een mail te sturen naar toekomst@gemeentelangedijk.nl. U ontvangt dan een link naar het aanmeldformulier. Of ga rechtstreeks naar het aanmeldformulier op http://tinyurl.com/toekomstlangedijk. Beschikt u niet over internet of e-mail? Dan kunt u op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur contact opnemen met mw. Jenneke Oomen via het Klantcontactcentrum (KCC), tel. 0226 – 334433. U kunt haar ook bellen voor meer informatie.