De gemeenteraad maakt vandaag bekend dat hij op dinsdag 17 februari heeft besloten tot het instellen van een Commissie Sociaal Domein.

In de raadsvergadering van 17 februari heeft de gemeenteraad van Langedijk besloten een Commissie Sociaal Domein in te stellen. Sinds 1 januari is de gemeente in hoge mate verantwoordelijk voor zorg, jeugdhulp en participatie. Die verantwoordelijkheid uit zich op verschillende manieren: in ieder geval financieel, ongeveer 60% van de gemeentelijke begroting zal hieraan moeten worden besteed. Maar zeker ook inhoudelijk, want de vraag die nu voor ons ligt is: wat willen en kunnen we als gemeente voor de inwoners van Langedijk realiseren binnen het sociaal domein en hoe stel je vast of dat is gelukt?

Om grip te krijgen op die ontwikkeling, maar ook om als gemeenteraad een meer actieve rol te vervullen, hebben de fracties van PvdA en VVD het initiatief genomen tot instelling van een speciale raadscommissie. Dat initiatief werd al eerder door de andere fracties enthousiast omarmd. De bevestiging daarvan volgde in de raadsvergadering van dinsdagavond 17 februari. De commissie is direct geïnstalleerd en bestaat uit Jacquelien de Boer, Wim Nugteren, Marcel Reijven, Gerard Rep en Rob Wagenaar. Deze raadsleden hebben allen kennis van en ervaring met jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie.

Voornaamste aandachtsgebied van de commissie is de inventarisatie van de risico’s, die samenhangen met de vormgeving van het sociaal domein. Deze inventarisatie is een voorbereiding op de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.

De commissie zal onder meer met de verantwoordelijke wethouder, ambtenaren en zorgverleners overleg plegen. Zij zal risico’s in kaart brengen op het gebied van communicatie, toegang tot en inkoop van de zorg. De commissie voert nadrukkelijk géén politieke discussie. Dat blijft voorbehouden aan de leden van het forum en de raad.

De commissie Sociaal Domein informeert de raad intensief over de ontwikkelingen. Om dit te bevorderen wordt deze informatieverstrekking een vast punt op de agenda van het forum.