De gemeenten in regio Alkmaar houden wijkbijeenkomsten, waarin zij particuliere eigenaren van woningen willen aanzetten tot het verduurzamen van hun huis. Het gaat om aanpassingen voor comfortverbetering, energiebesparing en aanpassingen om langer zelfstandig te blijven wonen.

De eerste bijeenkomsten zijn in mei en juni van dit jaar. De gemeenten beginnen in Bergermeer in Alkmaar, Acker-buurt in de wijk Molendijk te Castricum, Plan–Oost in Heiloo, Schilderswijk 2 in Heerhugowaard en een deel van Sint Pancras te Langedijk. In gemeente Bergen worden in het najaar van 2016 bijeenkomsten georganiseerd voor twee wijken.

De bewoners van koopwoningen in deze wijken ontvangen een brief hierover van hun gemeente.

Advies op maat
De bewoners kunnen zich aanmelden voor een gratis maatwerk advies. Dit is inclusief een infraroodscan van de woning, waarop duidelijk te zien is waar veel warmte uit de woning lekt. Onder de aanmeldingen worden, per genoemd dorp of wijk, maximaal zes van deze adviezen verloot.

Informatiebijeenkomsten
Op grond van de maatwerkadviezen worden tijdens de bijeenkomsten kant-en-klare adviezen voor de meeste gangbare woningtypen gepresenteerd. Zodoende kunnen woningeigenaren goed nagaan welke maatregelen hen het beste passen. Als maatregelen gezamenlijk met andere woningeigenaren worden gekozen, krijgt die groep bewoners gratis hulp. Meestal komen de kosten per woning dan ook lager uit. Als er voldoende belangstelling is voor aanpassingen die te maken hebben met langer zelfstandig wonen, komt daar een aparte vervolgbijeenkomst voor.

Voordeel bewoners
In de regio is 70 procent van de woningen in particuliere handen ( + 80.000 huizen). De gemeenten streven er naar dat genoemde maatregelen eind 2017 in ongeveer duizend woningen zijn uitgevoerd. Dit levert de bewoners een duurzamer huis op en kan voor lokale bouw- en installatiebedrijven omzet en werkgelegenheid opleveren.

Duurzaam Bouwloket
Het Duurzaam Bouwloket is het digitale energieloket van de gemeente waar inwoners terecht kunnen voor gratis en onafhankelijk advies.De adviseurs van dit loket stellen de adviezen op, verzorgen de wijkbijeenkomst en begeleiden woningeigenaren in hun keuze van de maatregelen en het uitvoeringstraject. Er wordt daarnaast samengewerkt met actieve energie coöperaties en verenigingen. Bewoners die alvast meer willen weten over mogelijke maatregelen aan en in de woning kunnen meer informatie vinden op www.duurzaambouwloket.nl

Dit project is tot stand gekomen met een subsidiebijdrage vanuit de Woonvisiegelden van de provincie Noord-Holland.