De gemeenteraad  heeft in februari 2014 besloten om de begraafplaats Broek op Langedijk  uit te breiden en daarnaast een aantal graven te gaan ruimen.


De gemeente Langedijk gaat in het voorjaar van 2017 graven op de begraafplaats Broek op Langedijk verwijderen. De ruimte die daar, door vrijkomt kan weer benut worden. Het gaat om graven waarvan het grafrecht eerder door nabestaanden is opgezegd en graven waarvan het grafrecht is verlopen. De gemeente Langedijk heeft tot op heden deze graven niet verwijderd. Wij gaan hier ook toe over omdat het niet ontruimen van deze graven zorgt  voor rechtsongelijkheid tussen nabestaanden die wel betalen voor de mogelijkheid om een grafbedekking te plaatsen, en nabestaanden die daar niet voor betalen.

Grafrechten verkrijgen?
Als er nabestaanden zijn, die de grafrechten alsnog willen verkrijgen, dan moeten die zij zich vóór 31 december 2016 gemeld hebben bij de gemeente Langedijk.

Informatiezuiltje
Op de begraafplaats Broek op Langedijk staat bij de entree een informatiezuiltje waarin een tekening en lijsten zijn aangebracht waarop te zien welke graven het betreft.

Mocht u als nabestaande of belanghebbende vragen of wensen hebben ten aanzien van de graven kunt u die kenbaar maken bij de gemeente Langedijk tel. 0226 - 334433 of mail naar info@gemeentelangedijk.nl.