LANGEDIJK - Het college van Langedijk heeft de Nota Grondprijsbeleid 2017-2018 vastgesteld. Inwoners en ondernemers kunnen hierin lezen welke uitgangspunten er worden gehanteerd voor de bepaling van de grondprijzen in de gemeente.

In de nieuwe nota staat bijvoorbeeld wat inwoners moeten betalen voor de aankoop van een stukje snippergroen of wat ondernemers kwijt zijn voor een bouwkavel op een bedrijventerrein.

De Nota Grondprijsbeleid zorgt ervoor dat grondprijzen binnen de gemeente op eenduidige en transparante wijze worden bepaald. Marktconformiteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In de nota worden ook de voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht nader geconcretiseerd. De nota is een uitwerking van het eerder door de gemeenteraad vastgestelde grondbeleid.

Verder is de nota aangevuld met een methodiek voor grondprijsbepaling bij alternatieve vormen van woningbouw, bijvoorbeeld bij de bouw van tiny houses of tijdelijke woningbouw. Ook zijn vaste grondprijzen vastgelegd voor bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte. In incidentele gevallen kan de gemeente deze verkopen.