In een ‘’persverklaring’’ reageert de gemeente Langedijk op 18 maart jl. tezamen met belanghebbenden op de onrust die het faillissement van Stichting Voorschool Langedijk (SVL) heeft veroorzaakt. Uit interne stukken van de gemeente blijkt dat het bericht op de nodige punten onjuistheden bevat. Daardoor worden bestuur en directie van SVL in een kwaad daglicht gesteld terwijl zij zich op last van de curator niet kunnen verdedigen.

Het bestuur en directie wordt verweten eigen keuzes ten aanzien van de bedrijfsbeëindiging te hebben gemaakt. De werkelijkheid is dat bestuur en directie géén keus hadden. Er had per 1 januari een nieuw contract met SVL moeten zijn omdat Haagse regels over de financiering van kinderopvang veranderden. De gemeente heeft echter verzuimd dat contract tijdig op te stellen. En omdat er geen getekend contract was besloot de gemeente de voorschotvergoeding à € 40.000 per kwartaal niet te betalen. Daardoor raakte het geld op en kon SVL niet anders dan het faillissement aanvragen.

In een brief die SVL pas op 29 februari ontving vraagt de gemeente om binnen een aantal dagen vragen over een mogelijk faillissement te beantwoorden. In de persverklaring -en dus publiekelijk- wordt gesteld dat SVL de gestelde vragen niet heeft beantwoord, ondanks herhaalde verzoeken daartoe. In werkelijkheid heeft SVL de vragen op 9 maart schriftelijk beantwoord.

SVL en collega-organisatie SKL zijn in de loop der jaren verschillend behandeld. SKL heeft in een aantal jaren een Eigen Vermogen van € 1,17 miljoen op weten te bouwen, SVL moest alle overgehouden gelden terugstorten. Daardoor ontbrak de buffer om de nalatigheid van de gemeente op te vangen.

Op 11 maart vond een gesprek over de crisissituatie plaats met wethouder Fintelman. De notulen van dat gesprek melden dat BW ‘’geen concreet aanbod op zak heeft’’ hoewel het ‘’allen duidelijk is dat bij een onveranderde situatie sprake zal zijn van bedrijfssluiting’’. De gemeente vraagt SVL hoeveel ze nodig hebben om tot de zomervakantie te blijven draaien. ‘’De gemeente zal dan kijken of er wellicht een voorziening mogelijk is’’.

Uit alles blijkt dat de gemeente geen intentie heeft gehad SVL een eerlijke kans te geven. Het is opmerkelijk dat SKL onlangs na maandenlange gesprekken de kleine concurrent Jungle Rock heeft overgenomen. Alles duidt er op dat hier door partijen een spel is gespeeld waarvan 280 gezinnen en 30 werknemers de dupe zijn geworden.