De gemeente Langedijk wil graag weten hoe tevreden de inwoners zijn over de taken die de gemeente uitvoert. Daarom krijgt een geselecteerde groep inwoners binnenkort een vragenlijst over de dienstverlening van de gemeente. Dit onderzoek wordt elke twee jaar uitgevoerd door de gemeente.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door IO Research, een bureau dat voor meerdere gemeenten in Nederland dergelijke onderzoeken uitvoert. Het digitale burgerpanel ontvangt een uitnodiging voor deelname. Daarnaast wordt een schriftelijke vragenlijst toegestuurd aan 700 inwoners die  willekeurig gekozen zijn uit de Gemeentelijke Basisadministratie. De antwoorden worden anoniem behandeld en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van de vragenlijst.

Landelijk onderzoek
De vragenlijst maakt deel uit van het landelijke tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’. Doordat inwoners in meerdere gemeenten worden gevraagd dezelfde vragenlijst in te vullen, kunnen de resultaten met die van andere gemeenten vergeleken worden. Ook worden de resultaten vergeleken met resultaten van voorgaande jaren. Vanaf medio november staan de resultaten van dit onderzoek voor Langedijk op www.waarstaatjegemeente.nl

Wanneer u een vragenlijst ontvangt hoopt de gemeente van harte dat u mee doet.