LANGEDIJK - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die vanaf 24 augustus in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 875 inwoners van de gemeente Langedijk.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint vanaf 24 augustus; de resultaten worden in maart 2018 verwacht.

Burgemeester Jan Hoekema benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat onze inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk vinden. Doordat wij deze cijfers vergelijken met voorgaande jaren, kunnen we goed zien wat de effecten zijn van ons veiligheidsbeleid. We kunnen ons beleid dan beter afstemmen op de wensen en ervaringen van onze inwoners.”

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research. Op die manier kunnen de gegevens anoniem verwerkt worden.

Uitnodiging ontvangen? Vul de vragenlijst in!

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Niet alle inwoners in Langedijk ontvangen een uitnodiging, maar er wordt een steekproef gedaan die representatief is voor onze gemeente.

Het is volgens het gemeentebestuur belangrijk dat zoveel mogelijk van de uitgenodigde inwoners meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente/regio.

In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Meer informatie over vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl