In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de langdurige zorg en ondersteuning.

De huidige AWBZ-zorg wordt opgenomen in de Wmo 2015 (gemeente), de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en waarschijnlijk de nieuwe Wet langdurige zorg. De veranderingen kunnen vragen oproepen. Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Vanaf oktober geeft de overheid algemene informatie over de veranderingen. De informatie is zo gedetailleerd mogelijk. Maar het is geen informatie over uw persoonlijke situatie. De website www.hoeverandertmijnzorg.nl legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.