Startnotitie Buitengebied ter inzage

Voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is gemeente Langedijk in gesprek gegaan met ondernemers en maatschappelijke organisaties nog vóór de kaders op papier staan. De ideeën, wensen en standpunten die uit de gesprekken naar voren kwamen, zijn opgenomen in de Startnotitie Buitengebied. In de startnotitie staan de piketpalen waarbinnen toekomstige initiatieven de ruimte kunnen krijgen. De notitie ligt vanaf 31 mei voor zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan Buitengebied stamt uit 2007 en is tien jaar geldig. Daarom moet er in 2017 een nieuw plan liggen. Vanaf 2018 krijgt de gemeente te maken met de nieuwe Omgevingswet. Met het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Langedijk wordt alvast voorgesorteerd op de nieuwe Omgevingswet. Volgens die wet worden er geen bestemmingsplannen meer gemaakt, maar alleen nog omgevingsplannen. “Bij een omgevingsplan werken we niet meer van bovenaf, maar ‘bottom-up’,” vertelt Beers. “Voordat we iets op papier zetten, nodigen we inwoners en ondernemers uit: ‘Kom maar met een plan’. Niet dat dan alles direct mogelijk is, maar we gaan samen om tafel om de mogelijkheden te bespreken.”

Meedenkgroep en keukentafelgesprekken
Alle eigenaren van percelen in het buitengebied kregen een brief van de gemeente. De gemeente heeft in totaal 21 organisaties uitgenodigd, waaronder natuur- en ondernemersverenigingen, om mee te denken over de plannen en ideeën. In de periode september 2015 tot maart 2016 kwam deze ‘meedenkgroep’ een paar keer bij elkaar. In de periode maart en april 2016 zijn bij acht ondernemers ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd. Concrete plannen van ondernemers voor schaalvergroting of alternatieve invullingen van percelen kwamen zo ter sprake. De uitkomsten van de meedenkgroep en de keukentafelgesprekken worden als leidend gezien voor het maken van het bestemmingsplan. “Zo krijgen we straks een bestemmingsplan met een breed draagvlak,” aldus Beers.

Reageren op de startnotitie tot 10 juli
De (concept-)startnotitie ligt vanaf 31 mei voor 6 weken ter inzage. Inwoners en ondernemers kunnen hierop reageren tot 11 juli. De reacties worden verzameld in een reactienota. Deze reactienota en de startnotitie worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad deze documenten heeft vastgesteld, ligt er een definitieve startnotitie. Daarna volgt een eerste versie van het bestemmingsplan, waarbij ook weer om reacties van ondernemers en betrokkenen wordt gevraagd. Eind 2017 moet er een definitief, nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied liggen.

Voor meer informatie: www.gemeentelangedijk.nl /> Projecten /> Buitengebied.