LANGEDIJK - Op maandagavond 3 april kunnen alle geïnteresseerden naar de uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst van gemeente Langedijk zich hierover laten informeren op het gemeentehuis. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Tijdens deze avond presenteert bureau Berenschot de resultaten van het onderzoek. In de presentatie is aandacht voor:

  • Ambities, uitdagingen en opgaven voor gemeente Langedijk
  • Bestuurskracht
  • Financiële positie en begrotingsanalyse
  • Hoe presteert gemeente Langedijk in vergelijking met andere gemeenten?

Raadsleden kunnen aanwezig zijn om uw vragen en inbreng mee te nemen in de politieke afweging over de bestuurlijke toekomst van gemeente Langedijk.

Proces

Op 27 maart zal bureau Berenschot de definitieve resultaten van het onderzoek naar de toekomst van gemeente Langedijk presenteren aan de gemeenteraad. Ook de eindrapportage wordt digitaal gepresenteerd op de website van gemeente Langedijk