De riolering in een gedeelte van de Dijk, het Dijkpad en het Eilandpad in Broek op Langedijk wordt de komende maanden vervangen. Er zijn twee inloopavonden. Bewoners hebben hiervoor eerder een uitnodiging ontvangen.

De riolering in een gedeelte van de Dijk, het Dijkpad en het Eilandpad in Broek op Langedijk wordt de komende maanden vervangen. Bewoners ontvangen informatie per brief en er zijn inwonersavonden.

Dijk en Dijkpad 
De inloopavond voor de werkzaamheden aan de Dijk en het Dijkpad is op dinsdag 2 juni 2015 van 19.00 tot 20.30 uur 't Trefpunt, Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk. Een team van medewerkers van de gemeente en  van de aannemer  zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
Tijdens de bewonersavond wordt de planning bekend gemaakt. Er wordt gestart op de Dijk bij de kruising met de Prinses Irenestraat. Naar verwachting wordt het werk voor de bouwvak van 2015 uitgevoerd.

Eilandpad
De riolering van het Eilandpad in Broek op Langedijk wordt dit jaar vervangen. Op dinsdag 16 juni van 19.00 tot 20.30 uur kunt u binnenlopen in 't Trefpunt, Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk, voor meer informatie. U bent van harte welkom. Medewerkers van de gemeente en de aannemer zijn aanwezig om u te informeren over de planning, de werkvolgorde, de manier van werken, de bereikbaarheid van uw woning, de bereikbaarheid voor hulpdiensten en het ophalen van huisvuil. De planning ligt ter inzage tijdens de bewonersavond. Naar verwachting wordt medio augustus 2015 gestart met de werkzaamheden.

Heeft u vragen?
Bel dan het Klantcontactcentrum, tel. 0226-334433 en vraag naar de afdeling Openbare Werken, Realisatie.