De RKBS Paus Johannes en OBS De Phoenix in Sint Pancras gaan in 2015 officieel van start met het Integraal Kindcentrum (IKC). Beide scholen in Sint Pancras gaan, in samenwerking met de Stichting Peuterspeelzalen Langedijk (SPL) en de Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL), het IKC-concept verder uitwerken. In januari 2015 stellen de partijen een gezamenlijke, inhoudelijke visie op.

De partijen kijken samen naar de kansen voor samenwerken en samenwonen. Daarna volgt de organisatie van het kindcentrum en de inrichting van het gebouw. Vanaf volgend jaar wordt de huidige locatie van de Paus Johannesschool en De Phoenix uitgebreid en gerenoveerd. In het nieuwe pand is daarna plaats voor De Phoenix, de Paus Johannesschool, de voorschoolse voorziening van SPL en de voorschoolse voorziening, kinderdagopvang en de  buitenschoolse voorziening van SKL, waardoor het kindcentrum mogelijk wordt gemaakt. Beide scholen blijven, met hun eigen onderwijsvisie, naast elkaar bestaan. Er wordt wel gekeken naar een gezamenlijke pedagogische aanpak.

Startbijeenkomst
Tijdens de startbijeenkomst van het kindcentrum op 13 november bespraken gemeente Langedijk en de betrokken besturen, Stichting Atrium, Stichting de Blauwe Loper, Stichting Kinderopvang Langedijk en Stichting Peuterspeelzalen Langedijk welke ontwikkelingen tot nu toe hebben plaatsgevonden in de aanloop naar intensievere samenwerking binnen het kindcentrum. Ook werden een voorlopig stappenplan en planning besproken om tot de realisering van het kindcentrum te komen.

Huisvestingsplan
Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Langedijk het Strategisch Integraal Onderwijshuisvestingsplan (SIHP) vastgesteld. Daarin is de visie ‘Route naar het Integraal Kindcentrum’ opgenomen. Een kindcentrum gaat een stap verder dan een brede school of een multifunctionele accommodatie. Het kind staat centraal. In een kindcentrum kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar de hele dag spelen, leren en zich ontwikkelen.

Accommodatiebeleid
Het onderwijshuisvestingsplan heeft relatie met het accommodatiebeleid, dat in samenwerking met verenigingen en instellingen in de gemeente wordt vormgegeven. De verbouwing van de Paus Johannesschool en het verplaatsen van OBS De Phoenix, locatie Sint Pancras, de voorschoolse voorziening van SPL en de voorschoolse voorziening, kinderdagopvang en de buitenschoolse voorzieningen van SKL binnen een geïntegreerd complex zijn onderdeel van het accommodatiebeleid.

Ook een verbouwing van het CBS Het Baken staat in dit kader gepland.