LANGEDIJK - Het college van Langedijk heeft ingestemd met het aangaan van een intentieovereenkomst met SV Vrone om grondverkoop van het sportcomplex mogelijk te maken.

Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “We zijn blij met de ideeën van de sportvereniging. Grondverkoop maakt het mogelijk dat de sportvereniging het verouderde complex geheel kan vernieuwen. Als gemeente willen we met SV Vrone de handen ineenslaan, om de plannen verder uit te werken".

Sportvereniging Vrone zoekt al jaren naar mogelijkheden en financiële middelen om het verouderde complex te renoveren. Enkele jaren geleden vroeg het bestuur lokale ondernemers om mee te denken. Daaruit volgde een plan, dat Vrone in november 2015 aan de gemeente voorlegde.

Koop en verkoop

SV Vrone wil de gronden, waarop de sportvelden liggen en die nu eigendom zijn van de gemeente, kopen. Dit past binnen het beleid van Langedijk om - waar mogelijk - accommodaties en voorzieningen over te hevelen aan de gemeenschap. Na de koop wil de sportvereniging de voetbal- en handbalvelden herschikken, waardoor aan de rand (bij de Boeterslaan) grond vrijkomt voor woningbouw. Aan de noordkant van het complex (Vinkenlaan) ontstaat ruimte voor een appartementencomplex. Door verkoop van deze gronden komen financiële middelen vrij die kunnen worden aangewend voor de aanleg van nieuwe velden en de bouw van een nieuw clubgebouw, waarin de kantine, de kleedkamers en de  bestuurskamer worden gehuisvest. Voorzitter Jaap de Vries: “Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van onze vereniging om het gehele complex te vernieuwen in vervulling”. Belangrijk onderdeel van de stappen die de gemeente tot nog toe heeft gezet is een toets aan de bepalingen rondom staatsteun én een toets die er op gericht is om in de pas te blijven met hetgeen de gemeente bij de andere verenigingen op dit vlak heeft gedaan. Nu volgt de fase waarin de plannen, in nauw overleg tussen gemeente en SV Vrone, verder worden uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad.


Ondertekening

De intentieovereenkomst zal door wethouder Jasper Nieuwenhuizen en verenigingsvoorzitter Jaap de Vries worden ondertekend op 14 maart 2017. De handeling vindt plaats om 17.00 uur bij sportvereniging SV Vrone.