De komende twee jaar gaat de gemeente een nieuw bestemmingsplan maken voor het buitengebied. Het buitengebied omvat het gehele grondgebied van de gemeente Langedijk, met uitzondering van de woonkernen en de bestaande bedrijventerreinen. U kunt de inventarisatie digitaal inzien en controleren.

Voordat de gemeente het bestemmingsplan opstelt, wil de gemeente de huidige situatie goed in beeld brengen. Op basis van de gegevens die bij de gemeente bekend zijn, zijn een inventarisatiekaart en -document gemaakt. Deze inventarisatie vormt de basis voor het bestemmingsplan. Aan ingezetenen en belanghebbenden wordt gevraagd om deze inventarisatie te controleren. De inventarisatie wordt vier weken digitaal ter inzage gelegd,van 26 mei tot en met 22 juni 2015 via deze projectwebsite.

Reacties
Wij vragen de inwoners van het gebied om te bekijken of voor uw perceel een correcte inventarisatie is gemaakt en zo nodig te reageren. Reacties kunt u digitaal indienen via de projectwebsite. Alle reacties worden beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in de Inventarisatie. Degenen die reageren, krijgen hierover persoonlijk bericht.