De visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ 2030 is klaar om ter inzage te worden gelegd. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders gisteren. De visie ligt vanaf woensdag 18 januari ter inzage. Inwoners, ondernemers, andere overheden en organisaties van binnen en buiten Langedijk hebben dan zes weken de tijd om erop te reageren. Daarna wordt de visie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Met de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ wordt het water breed erkend als het goud van Langedijk. De centrale doelstelling van de visie is: Langedijk gebruikt haar water en oevers beter en duurzamer. Dit leidt ertoe dat Langedijk zich verder kan ontwikkelen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven en een aantrekkelijke verblijfplaats is voor bezoekers.

Meer dan varen alleen
Wethouder Jan Piet Beers: “De visie gaat over meer dan varen alleen. Ze biedt de mogelijkheid om langs vier sporen te ontwikkelen met water. Ten eerste, het water is dé identiteitsdrager van Langedijk, Langs het water staan de vele monumentale en karakteristieke gebouwen die het verleden van Langedijk weerspiegelen.
Het water zorgt ook voor ruimtelijke samenhang. Van noord naar zuid en van oost naar west worden de dorpen weer aan elkaar geregen. Dit samenhangende waternetwerk is ook goed voor de waterkwaliteit en natuurwaarden. Op, aan en langs het water ontmoeten mensen elkaar. Zo verbindt het water niet alleen in tijd en ruimte, maar ook de mensen, wat goed is voor de sociale samenhang. Tenslotte biedt het water kansen voor recreatie en toerisme. De combinatie water - land biedt vele mogelijkheden voor ondernemers. Zij spelen in op de vraag van bewoners en bezoekers. Dit is goed voor de werkgelegenheid. Bovendien is het ook een enorme toevoeging voor het regionale aanbod voor  recreatie en toerisme.”

Samen tot stand gebracht
Velen hebben bijgedragen aan de visie. In allerlei bijeenkomsten hebben de deelnemers hun kennis en ambities gedeeld. Met de visie is er een inspirerend en stimulerend overzicht van de mogelijkheden om met water te ontwikkelen. Want uiteindelijk is de visie gemaakt om als gemeente en gemeenschap samen voortvarend aan de slag te gaan.

Meer informatie
Meer informatie over hoe de visie tot stand kwam en de verschillende momenten waarop de gemeenschap van Langedijk is betrokken bij het maken ervan, vindt u op de websitepagina's van 'Langedijk ontwikkelt met water'.