Deelnemers 100-100-100.nu in de gemeente Langedijk mogen trots zijn op hun resultaat: Met maar 28 kilo restafval per deelnemer per jaar hebben zij de 2020 doelstellingen alvast bereikt.

100-100-100.nu, het project over afval scheiden en afval voorkomen heeft aan het einde van de rit ook in de gemeente Langedijk prachtige resultaten geboekt! De deelnemers hebben laten zien dat door goed scheiden van afval er nog maar 28 kilo restafval per persoon per jaar overblijft. Dat is heel erg weinig vergeleken met de rest van Nederland. Het laat zien dat de landelijke doelstellingen om de hoeveelheid restafval terug te dringen naar 100 kilo per persoon per jaar, heel goed haalbaar zijn.

Om in 2020 de overheidsdoelstelling van 75% afval scheiden te halen, zal onze hoeveelheid restafval flink moeten dalen: van de huidige 250 kilo restafval per inwoner per jaar naar 100 kilo per inwoner per jaar. Deelnemers van 100-100-100.nu in de gemeente Langedijk bereiken (nu al!) meer dan die ambitie: Zij scheiden 83% van hun afval en hebben gemiddeld nog maar 28 kilo restafval per jaar. De richtlijn van 100 kilo restafval per persoon per jaar is dus goed haalbaar.

Wethouder Jasper Nieuwenhuizen in Langedijk deed zelf ook mee aan 100-100-100.nu. Hij is trots op de deelnemers: “We zien dat als mensen het thuis eenmaal goed georganiseerd hebben, het scheiden van afval routine wordt. Goede informatie blijft hierbij van belang. Ook het voorkomen van afval, echt niet meer kopen dan je nodig hebt, heeft invloed op de hoeveelheid restafval. Door het goed scheiden en voorkomen van afval, halen we er samen uit wat erin zit! Vorig jaar heeft de Rijksoverheid de afvalverbrandingsheffing verhoogd. We betalen forse belasting op elke kilo afval. Het is dus ook financieel aantrekkelijk om beter en meer te scheiden.”
Eindrapportage na de zomer

De resultaten van 100-100-100.nu geven een goed inzicht in de verschillen tussen huishoudens, en in welke omstandigheden van invloed zijn op de hoeveelheid afval per huishouden. In de komende weken worden alle 100-100-100.nu gegevens geanalyseerd en de cijfers doorberekend ten behoeve van de eindrapportage die na de zomer verschijnt.  Onderzocht wordt op welke manier de resultaten vertaald kunnen worden in maatregelen en voorzieningen die het scheiden van afval voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend maken.Cijfers in gemeente Langedijk
  • Groente-, fruit en etensresten (gfe): 100-100-100.nu deelnemers in de gemeente Langedijk scheidden 63,7 kilo etensresten per deelnemer per jaar, dat is 4,1 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander;
  • Plastic, blik pak: 100-100-100.nu deelnemers in de gemeente Langedijk scheidden 25,1 kilo plastic, blik pak per deelnemer per jaar, dat is 4,2 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander;
  • Papier: 100-100-100.nu deelnemers in de gemeente Langedijk hebben met 48,7 kilo papier per deelnemer per jaar maar de helft van de hoeveelheid papier die een gemiddelde Nederlander produceert. Hiermee tonen zij aan hoe belangrijk het is om bekend te zijn met afvalpreventie methodes. Door het gebruik van bijvoorbeeld nee/nee stickers of door bewuster boodschappen te doen, kunnen we veel afval voorkomen.
  • Restafval: 100-100-100.nu deelnemers in de gemeente Langedijk produceren 88% minder restafval dan de gemiddelde Nederlander.

Voor 100-100-100.nu wogen in 29 gemeenten meer dan 3500 mensen 100 dagen lang hun afval (gfe, oud papier, plastic, blik pak en restafval). Daarnaast deden ze mee aan wekelijkse opdrachten, kregen ze informatieve video’s te zien en konden ze opzoeken welk product in welke bak hoort in de online Wat-Hoort-Waar database. Deelnemers gaven elkaar steun en aanmoediging via het online Forum, met tips en suggesties. 

Hoofdrol voor inwoners
De gemeente zet zich in om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit afval te behouden. Er wordt gekeken naar de optimale manier van afval scheiden; hoe maken we het inwoners zo makkelijk mogelijk om hun afval apart te houden? En wat kunnen inwoners zelf doen? Want inwoners spelen een hoofdrol bij het scheiden van afval. Na de zomervakantie organiseert HVC voor alle deelnemers eindbijeenkomsten.

HVC organiseerde 100-100-100.nu voor 29 gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. Met dit initiatief wil HVC het scheiden van afval stimuleren. Door het scheiden van afval, blijven waardevolle materialen behouden. Deze materialen dienen als grondstof voor nieuwe producten. Afval scheiden is daarmee een belangrijk onderdeel van de circulaire economie.

www.100-100-100.nu