Vier inwoners van Langedijk ontvingen op vrijdag 24 april 2015 een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.


Burgemeester Cornelisse reikte de lintjes namens de Koning uit in De Binding. Een bijzondere editie want het is dit jaar 200 jaar geleden dat Koning Willem I voor het eerst personen decoreerde die ‘op het slagveld moed hadden betoond’ of zich anderszins voor het pas ontstane Koninkrijk der Nederlanden verdienstelijk hadden gemaakt. Naast familie en vrienden van de gedecoreerden zijn bij deze gelegenheid ook oud-gedecoreerden uitgenodigd. Drie gedecoreerden (hieronder in alfabetische volgorde weergegeven) worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, en een gedecoreerde krijgt de onderscheiding behorende bij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.De heer J.J.J. (Jaap) Baars (66) uit Langedijk ontvangt een koninklijke onderscheiding voor zijn  inzet als mede-oprichter en vice-voorzitter van B.C. (bridgeclub) St. Pancras ’94. Hij regelt de competitie, is scheidrechter en tevens  het ‘gezicht’ van de vereniging. Sinds 2004 is de heer Baars ook voorzitter van Vereniging ‘Het stille strand’ in Bergen aan Zee. Hij redde deze, inmiddels 90-jarige, unieke vereniging van de ondergang door een nieuwe strandaccommodatie te realiseren.

De heer A. (Aad) Eversdijk (66) uit Langedijk heeft zich sinds 1999 ingezet als bestuurslid, en sinds 2010 ook voorzitter, van de Stichting Tennisbanen Sint Pancras. Van 2003 tot 2009 was de heer Eversdijk voorzitter van Tennisclub Sint Pancras en in die periode bekleedde hij eveneens een bestuursfunctie bij de Stichting Sportservicepunt Langedijk. Daarnaast was hij actief bij Stichting Z11 Jongerencoaching en hij verzorgt de administratie voor cliënten van De Wering. De afgelopen vijf jaar is de heer Eversdijk bestuurslid van Sanquin Regionale Donorraad Noord-West, zit hij zowel de Cliëntenraad van MEE Noord-West Holland als hun Vereniging Landelijk Platform Cliëntenraad voor én is hij ook nog eens lid van de Cliëntenraad van Wmo Langedijk.

Mevrouw E. (Elly) Geluk - Mantel (69) uit Oudkarspel is vanaf 1977 vrijwilligster bij openbare basisschool Barnewiel in Oudkarspel. Zij is verantwoordelijk voor de bibliotheek, fungeert als voorleesmoeder en helpt bij het maken van de schoolkrant.  Als vrijwilligster voor het Rode Kruis in Langedijk is zij sinds 1998 lid van de telefooncirkel voor alleenstaande ouderen.

De heer P.G.J. (Piet) Kramer (61) uit Langedijk werkt al veertig jaar bij het familiebedrijf G. Kramer Zonen B.V. en heeft sinds 1994 de leiding over de zuurkoolfabriek in Zuid-Scharwoude.  Van 1976 tot 1986 was hij secretaris van de parochieraad van de St. Jan de Doper in Langedijk. Van 1985 tot 1993 zette hij zich in voor de Juniorkamer in Alkmaar, een organisatie die goede doelen en zakelijke netwerken samenbrengt. In de jaren’88/’89 was hij mede-oprichter van tennisvereniging T.U.L.P. Van 1991 tot 2002 was de heer Kramer voorzitter van de sectie Zuurkool bij de Vereniging van de Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie en sinds 1994 voorzitter en vice-voorzitter van de Vereniging van Europese Zuurkoolfabrikanten. In 1999 maakte hij zich twee jaar sterk voor de jubileumcommissie van voetbalvereniging L.S.V.V. en de afgelopen vijf jaar is hij ook voorzitter van deze sportclub. De heer Kramer wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.