De gemeenteraad van Langedijk heeft de begeleiding van het proces naar de bestuurlijke toekomst van Langedijk in handen gegeven van organisatie-adviesbureau Livingstone-advies. Samen met een afvaardiging van het gemeentebestuur heeft het adviesbureau een plan van aanpak opgesteld. Het doel is om draagvlak te creëren over de bestuurlijke toekomst om uiteindelijk de keuze te kunnen maken voor zelfstandig blijven, een ambtelijke of een bestuurlijke fusie.

Het plan van aanpak gaat over het proces om te komen tot besluitvorming. Dit proces bestaat uit twee fases. In het plan van aanpak zullen de huidige en toekomstige ontwikkelingen meegewogen worden.
Het komende half jaar (fase 1) wordt benut om alle betrokkene over dezelfde basiskennis te laten beschikken ten aanzien van samenwerking en samenvoeging binnen de lokale overheid. Denk daarbij aan onderwerpen zoals: het huidige beeld en de visie op de toekomst, sterke en zwakke punten in het besturen van de gemeente Langedijk en mogelijk scenario’s en partners.
Met deze basiskennis, aangevuld met een ruime inbreng van betrokkenen, zal de raad komen tot een principe besluit om één van de trajecten verder uit te werken in fase 2 (na de zomer).