Gemeente onderzoekt bestuurlijke toekomst van Langedijk


Sinds maart is er een onderzoek naar de (bestuurlijke) toekomst van Langedijk gaande. Het onderzoek gaat over de vraag met welke gemeente(n) Langedijk kan samenwerken en welke samenwerkingsmogelijkheid het meest kansrijk is. Daarvoor heeft het college een bureau opdracht gegeven om, onder andere, in gesprek te gaan met verschillende (buur)gemeenten. Eind juni wordt het resultaat van het onderzoek verwacht.


In het onderzoek wordt gekeken naar drie mogelijkheden: gemeentelijke fusie, ambtelijke fusie en de vorming van een regiegemeente. Een regiegemeente is een gemeente met sturende taken maar waarbij de uitvoering ‘op afstand’ wordt gezet, met andere woorden: de uitvoering wordt uitbesteed. Deze drie mogelijkheden worden afgezet tegen een zogenoemde nuloptie: waar staat Langedijk nu en wat heeft Langedijk nu en in de toekomst nodig?

Meer met minder

Gemeente Langedijk staat de komende jaren voor grote uitdagingen: meer taken met minder middelen. De verwachting is dat de gemeente deze uitdagingen beter aan kan in samenwerking met (een) andere gemeente(n). Belangrijke ontwikkelingen in de regio op het gebied van herindeling (Alkmaar, Schermer, Graft-de Rijp), ambtelijke samenwerking (HAL) en ambtelijke fusie (BUCH) zijn relevant voor de toekomst van Langedijk.
Er wordt gesproken met de omliggende gemeenten: Heerhugowaard, Alkmaar, Bergen en Schagen. Burgemeester Hans Cornelisse: “Het is van belang te weten hoe onze buurgemeenten in dit vraagstuk staan. Voor samenwerking of fusie is namelijk wel altijd één andere partij nodig.”

Communicatie

In het vervolgtraject wil het college zorgvuldig communiceren met de gemeenteraad en de inwoners van Langedijk. Cornelisse: “Het eindrapport wordt verwacht in de laatste week van juni. Door de raadsbegeleidingsgroep zal onder andere een voorstel worden gedaan voor het behandeltraject van het rapport, inclusief communicatie met bewoners.”

Het college heeft het onderzoeks- en adviesbureau Seinstra Van de Laar gevraagd om de opdracht uit te voeren. Dit bureau heeft onder andere ervaring met ambtelijke fusies bij de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) en bij de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED). In november 2014 heeft de raad het college de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de (bestuurlijke) toekomst. Vanuit de gemeenteraad is er een begeleidingsgroep voor het onderzoek. De gemeenteraad verwacht in het najaar van 2015 een besluit te kunnen nemen over het rapport.