Het college van Langedijk stemt in met het voorstel van de bewindvoerders om TSN klanten en medewerkers in Langedijk door Buurtzorg over te laten nemen.

Aan TSN Thuiszorg B.V. is op 30 november 2015 voorlopige uitstel van betaling verleend. Een van de opties die door de bewindvoerders is onderzocht is of de dienstverlening door TSN aan klanten en de werkgelegenheid van het personeel behouden kan blijven door een overname in het geval van een faillissement. De bewindvoerders hebben Buurtzorg uitgekozen als de meest in aanmerking komende partij om een overname van TSN vorm te geven.

Overname deel TSN door Buurtzorg
In het voorstel van Buurtzorg is opgenomen dat het bestaande contract met TSN ongewijzigd wordt uitgediend. Het personeel dat de huishoudelijke hulp op dit moment verleent, wordt een dienstverband aangeboden en de koppeling tussen klanten en medewerkers blijft behouden.

Bijdrage Langedijk
Om deze overgang te realiseren, zal ook Langedijk een bedrag reserveren voor transitiekosten. Deze financiële tegemoetkoming geldt alleen voor 2016 en heeft geen relatie met de nieuwe aanbesteding Hulp bij het huishouden 2017 e.v. Voor deze nieuwe aanbesteding is een nieuw programma van eisen in voorbereiding, zodat alle partijen gelijke kansen hebben. De gemeenten Heerhugowaard en Alkmaar hebben ook een dergelijk aanbod gehad. Ook zij hebben hiermee ingestemd