Onder deze titel liet Langedijker wethouder Jasper Nieuwenhuizen (VVD) in het Noordhollands Dagblad van 14 juni weten er geen gat meer in te zien als de 2e Kamer straks de wet aanneemt die de heffing van precariobelasting op ondergrondse leidingen verbiedt. Of eigenlijk: juist wel een gat, want dat bedraagt dan 2,1 miljoen euro per jaar. De gemeente doet het daarbij voorkomen dat zij door dit wetsvoorstel overvallen zou zijn.

Niets is echter minder waar. Niet alleen de Burgerrekenkamer Langedijk heeft campagne gevoerd om deze ongewenste heffing te voorkomen, maar Liander, PWN en Hoogheemraadschap hebben ons daarin intensief gesteund. De VNG heeft haar leden opgeroepen deze belasting niet in te voeren, landelijke media hebben er aandacht aan besteed evenals vakbladen als Gemeente.nu. In november 2015 is door de 2e Kamer een motie aangenomen die de minister opriep de heffing van precario op de leidingen zo snel mogelijk te verbieden. De gemeente Langedijk was dus van alle kanten gewaarschuwd en wist ook of behoorde te weten dat een verordening vóór 1 januari 2016 van kracht diende te zijn om de heffing te kunnen opleggen.

In de voorbereiding van de verordening ging van alles fout. Hoeveel kilometer leiding het zou betreffen was niet bekend, net zomin als welke soort leiding in aanmerking kwam. Daardoor kwam het dat de verordening voor de raadsvergadering van 15 december op de agenda werd gezet zonder dat de stukken de procedurele weg langs de Forum vergaderingen hadden afgelegd. Daardoor was voor burgers en belanghebbende partijen de weg naar inspraak afgesneden. De coalitie vond dat best maar uiteindelijk moest de voorzitter van de raad, burgemeester Hans Cornelisse, die 15e december toegeven dat dit in strijd was met de voorschriften. Waardoor de behandeling van het agendapunt werd door geschoven naar 2016 en er dus per 1 januari geen geldende verordening was.

De gemeente hoopt nu dat minister Plasterk compassie met Langedijk zal hebben en zal toestaan dat de heffing toch mag worden opgelegd. De Burgerrekenkamer heeft daarom de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken vandaag opgeroepen voet bij stuk te houden en het wetsvoorstel aan te nemen zoals het is ingediend. Als het betekent dat er versneld een besluit moet worden genomen over een fusie met een buurgemeente is dat mooi meegenomen. Er wordt al anderhalf jaar over gesproken en er is nog geen schijn van een beslissingsproces waarneembaar.