Nu de gemeente Langedijk heeft verzaakt nog in 2015 een verordening op de heffing van precario op ondergrondse leidingen vast te stellen staat de begroting 2016 op losse schroeven. De Burgerrekenkamer Langedijk is van mening dat de provincie de ingediende begroting niet kan goedkeuren en dus het preventief toezicht op Langedijk in 2016 zal moeten voortzetten.

Terwijl de genoemde verordening enige tijd geleden tezamen met hondenbelasting, toeristenbelasting en vele andere plaatselijke belastingen op de rol stond is de precarioheffing er op het laatste moment weer afgehaald. De Burgerrekenkamer heeft bij de griffi
er nagevraagd waarom dat was gebeurd maar kreeg daarvoor geen verklaring. Het vermoeden is dat Langedijk niet weet op welke leidingen men nu precario zal gaan heffen en hoeveel meter daarvan onder de grond ligt.

Netwerkbeheerder Liander laat desgevraagd weten dat precario alleen geheven kan worden als er een verordening is en een tarief. Beide ontbreken momenteel in Langedijk. Daarnaast moet er een overeenkomst zijn die het mogelijk maakt te heffen. In veel overeenkomsten tussen gemeenten en netwerkbeheerders staat juist dat de gemeente geen belasting zal heffen op ondergrondse leidingen. In dat geval moet de rechter beslissen of de overeenkomst nog rechtsgeldig is.

Verwacht mag worden dat de provincie onder deze omstandigheden de begroting 2016 van Langedijk niet kan goedkeuren. Dan zal dus het preventief toezicht moeten worden verlengd totdat een vervangende bron van inkomsten voor de begrote € 2,054 miljoen is gevonden. Het meest voor de hand liggend is een verhoging van de OZB. Om het genoemde bedrag op te kunnen leveren zal die met ca. 50% moeten stijgen, aldus de Burgerrekenkamer.