Verschillende zwembaaien in het Geestmerambacht en het water binnen de balkenlijn in de Noorderplas zijn door de provincie Noord-Holland gekwalificeerd als zwemlocaties binnen onze gemeentegrenzen.


Dat betekent dat de waterkwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. Als die onvoldoende is, wordt dat aangegeven met waarschuwingsborden.
De provincie Noord-Holland houdt toezicht op de hygiëne en veiligheid van de zwemplekken van 1 mei tot 1 oktober. Het zwemwater wordt tijdens het zwemseizoen regelmatig gecontroleerd op aanwezigheid van schadelijke blauwalg, parasieten en bacteriën.

Waarschuwingen
Als de waterkwaliteit onvoldoende is om er te zwemmen, wordt ter plekke een informatiebord geplaatst. Zo’n waarschuwingsbord vindt u onder het lichtblauwe informatiebord bij de zwemlocatie. Ook kunt u bij een waarschuwing of negatief zwemadvies informatie vinden op de gemeentelijke website en op www.zwemwater.nl
De provincie kan een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod afgeven. Dat heeft meestal betrekking op één of twee zwembaaien en niet op het hele recreatiegebied. Er blijven dus meestal voldoende plekken over waar het water wel van goede kwaliteit is en waar naar hartenlust kan worden gezwommen.

Wat kunt u zelf doen?
Het is aan te raden om alleen te zwemmen op officiële aangewezen zwemwaterlocaties, omdat de provincie daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten houdt. Tijdens het zwemseizoen controleert de provincie minstens één keer per maand en vaker als dit nodig is. Uit onderzoek blijkt dat bezoekers van zwemwaterlocaties zelf vaak verontreiniging van het strand en het water veroorzaken. Een vervuilde strandzone en verontreinigd zwemwater zijn een risico voor de gezondheid van de bezoekers. Houd daarom rekening met het volgende:
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Maak gebruik van toiletvoorzieningen en gebruik de zwemplek zelf niet als toilet.
  • Gebruik zwemluiers voor baby’s en peuters.
  • Laat geen honden uit op de zwemplek (dit is in de meeste gevallen verboden) en/of verwijder zelf hun uitwerpselen.

Meer informatie
Voor meer informatie:  www.zwemwater.nl  of 0800-9986734 (Zwemtelefoon). Zwemverboden en negatieve zwemadviezen worden ook gemeld via Twitter @ProvincieNH en NOS teletekst pagina 725.