LANGEDIJK - Wilt u grofvuil aanbieden bij de gemeente? Grof huisvuil wordt twee keer per maand op vrijdag vanaf 7.30 uur gratis opgehaald (max. 2 m3 per keer). Voordat u het grofvuil aan de weg kunt zetten, moet u wel een afspraak maken.

Meld uw grofvuil tijdig online aan of bel het klantcontactcentrum, tel. 0226 – 33 44 33.

Tot de dag van ophalen hoort het grof huisvuil op eigen terrein te staan. Als u grof huisvuil op de afgesproken dag aanbiedt, zet het dan op een plaats waar de vrachtwagen bij kan komen, dus bijvoorbeeld niet op de stoep achter anti-parkeerpalen of lantaarnpalen. Ook is het niet de bedoeling dat u als buren vuilnis toevoegt aan het aangeboden grofvuil. Elke inwoner moet zelf zijn eigen grofvuil melden bij de gemeente. De vrachtwagen rijdt namelijk volgens de planning van wat er die dag is aangemeld.

Onder grofvuil verstaan we vaste afvalstoffen die uit huis afkomstig zijn, maar niet in een rolemmer passen. Puin- en bouwafval, oud ijzer en matrassen behoren niet tot het grof huisvuil. U kunt deze afvalsoorten kwijt op het afvalbrengstation.