De gemeente ontvangt regelmatig meldingen van vuurwerkoverlast. Particulieren mogen alleen nog op oudejaarsavond tussen 18.00 uur en 02.00 uur vuurwerk afsteken. In die periode zijn de winkels gesloten en hoeven niet veel mensen per se naar buiten. En wie vuurwerk wil afsteken, heeft daarvoor nog voldoende tijd. Eerder mochten particulieren vuurwerk op 31 december vanaf 10.00 uur in de ochtend afsteken.

Steekt u buiten deze tijden toch vuurwerk af, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. De openbare ruimte is voor iedereen en de gemeente kent geen vuurwerkvrije zones. Houd alstublieft rekening met elkaar en houd het veilig.

Meld ‘harde klappen’
Om de jaarwisseling in goede banen te leiden, is er in aanloop naar oudejaarsdag en op oudejaarsavond politietoezicht op straat. Hierdoor is er extra controle op het afsteken van zwaar en illegaal vuurwerk. Dit wordt in beslag genomen en overtreders kunnen rekenen op een bekeuring. Minderjarigen verwijst de politie door naar bureau Halt voor een alternatieve straf. De schade wordt verhaald op de daders of hun ouders. Dat geldt ook voor andere vernielingen. U kunt als inwoner een melding doen als u overlast van vuurwerk ervaart of bij ‘harde klappen’. Bij een ‘harde klap’ is vaak sprake van zwaar en illegaal vuurwerk. U kunt dit melden via de politie servicelijn 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Wat gebeurt er met een melding?
Een melding betekent niet altijd dat er binnen tien minuten een politiewagen in de straat is te zien. De politie reageert met de prioriteit die bij de melding past. Meldingen worden verwerkt in systemen waarmee de politie en andere partijen inzicht krijgen in plekken in Langedijk waar meldingen vaak voorkomen. Op basis daarvan wordt de inzet bepaald.

Bedankt voor uw medewerking aan een leefbare wijk!