LANGEDIJK - Nu is het in Nederland, al sinds 1838, standaard dat je trouwt in ‘algehele gemeenschap van goederen’. Dat is straks niet meer zo. Dan is de standaard ‘beperkte gemeenschap van goederen’.

Er wordt dus minder met elkaar gedeeld, zowel bezittingen als schulden.

Huidige situatie

Tot en met 31 december 2017 geldt bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch de algehele gemeenschap van goederen. Dat betekent dat op het moment van de huwelijksvoltrekking of het aangaan van het geregistreerd partnerschap alles gedeeld wordt, bezittingen en schulden uit het verleden, maar ook het toekomstige vermogen. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals erfenissen of giften die onder een uitsluitingsclausule vallen doordat dit bepaald is in een testament respectievelijk een schenkingsakte. Bij een (echt)scheiding betekent ‘algehele gemeenschap van goederen’ dat alles fiftyfifty (50%-50%) verdeeld wordt.

Nieuwe situatie

Vanaf 1 januari 2018 verandert dit. Dan geldt bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap standaard de ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Dat betekent dat in beginsel alleen het vermogen dat de echtgenoten vanaf de huwelijksdatum samen opbouwen gedeeld wordt. Als er voor het trouwen of het aangaan van het geregistreerd partnerschap al samen vermogen is opgebouwd, valt dit ook in de ‘beperkte gemeenschap van goederen’.

Bij een echtscheiding wordt alleen het gemeenschappelijke vermogen fiftyfifty (50%-50%) verdeeld.

Erfrechtelijke verkrijgingen en giften vallen vanaf 1 januari 2018 automatisch buiten de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. Ook het voorhuwelijksvermogen, zowel bezittingen als schulden, dat op naam van één van de echtgenoten staat, valt automatisch buiten de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. Kortom, voor degene die na 1 januari 2018 trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan gelden nieuwe regels.

Wat betekent de nieuwe wet?

Toekomstige bruidsparen die vanaf 1 januari 2018 trouwen, of hun partnerschap laten registreren, en geen huwelijkse voorwaarden vastleggen via de notaris, trouwen automatisch in de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. Omdat de bezittingen en schulden die een van hen had vóór het huwelijk niet meetellen, is het handig om deze bezittingen en schulden vast te leggen bij een notaris. De reden hiervan is vooral om bij een echtscheiding en/of faillissement dit te kunnen bewijzen.

Partners die nog minder of helemaal niets willen delen, moeten daarvoor nog steeds huwelijksvoorwaarden laten vastleggen bij de notaris. Ook voor ondernemers, die het vermogen van hun echtgenoot willen beschermen tegen aansprakelijkheden, is het in de nieuwe wet nog steeds nodig om huwelijksvoorwaarden vast te leggen.

Als een toekomstig bruidspaar juist wel alles wil delen met elkaar is dat ook nog mogelijk. Ook daarvoor zullen na 1 januari 2018 huwelijksvoorwaarden moeten worden aangegaan bij een notaris.