LANGEDIJK - Gemeente Langedijk krijgt een nieuwe minimapas, die samen met gemeente Heerhugowaard wordt ontwikkeld.

De LangedijkerPas geldt nog tot eind dit jaar. Per 1 januari 2018 komt er een nieuwe minimapas, die dan meedoen-pas gaat heten. De nieuwe pas krijgt vouchers en meer keuzemogelijkheden.

Uit de evaluatie van voorgaande jaren blijkt dat de pas zijn doel bereikt: namelijk dat mensen met een klein inkomen mee kunnen (blijven) doen aan alles wat de Langedijker samenleving te bieden heeft. Dat kan bijvoorbeeld sport, horeca, museum- of theaterbezoek zijn. De nieuwe pas is een meedoen-pas. Door de evaluatie van voorgaande jaren volgt een aantal verbeteringen. Elk gezinslid vanaf 12 jaar krijgt zijn/haar eigen pas. Er worden meer keuzemogelijkheden geboden voor verschillende doelgroepen, met name voor kinderen. Ook krijgt elke pashouder zijn/haar eigen vouchers waarmee betaald kan worden voor bijvoorbeeld sport, cultuur, schoolspullen, fiets, smartphone of laptop.

Gratis pas

Mensen die nu een gratis LangedijkerPas hebben, behouden hun huidige pas. Deze is tot eind dit jaar geldig. Pashouders worden in de loop van het jaar geïnformeerd over de nieuwe pas. De meedoen-pas is gratis voor mensen die een inkomen hebben van minder dan 120% van het minimuminkomen. Mensen die dit jaar een pas aanvragen, krijgen al te maken met de regels voor nieuwe pas.

Voorzieningen voor mensen met een klein inkomen

De nieuwe meedoen-pas is onderdeel van het Minimabeleidskader 2017-2020 voor de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Dit is een actuele vertaling van het bestaande minimabeleid met aanvullingen, vernieuwingen en uitbereidingen. Een greep uit nieuwe en vernieuwde voorzieningen van het nieuwe beleid:
-    Voedselhulp.
-    Tegemoetkoming in de inrichtingskosten voor jongeren uit gezinnen met een klein inkomen die begeleid wonen.
-    Stichting Cultuurfonds, Stichting Sportfonds en Stichting Leergeld hebben fondsen waaruit contributie voor verenigingen voor kinderen kan worden betaald. Hiermee worden de mogelijkheden voor kinderen om lid te worden van een muziek- of sportvereniging vergroot.
-    De Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) wordt deels door de gemeente betaald vanuit het minimabeleid. Mensen, die tot de doelgroep behoren, kunnen kiezen uit drie pakketten. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen een compensatie krijgen voor het eigen risico.
-    Inkomensbeheer via Halte Werk. Mensen met een laag inkomen kunnen preventief advies krijgen over hoe om te gaan met een kleine portemonnee, om schulden zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de meedoen-pas kunt u terecht bij Halte Werk: www.haltewerk.nl of tel. 14 072, kies 'Alkmaar', bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.