Gemeenten Langedijk en Alkmaar willen in de toekomst samen gebruik gaan maken van de nieuw aan te leggen milieustraat op industrieterrein Breekland. Om deze samenwerking kracht bij te zetten ondertekenden wethouders Fintelman (CDA) en Nagengast (CDA), namens de colleges van respectievelijk Langedijk en Alkmaar, op 1 december een intentieovereenkomst over de samenwerking.


De nieuwe milieustraat in Langedijk is gunstig gelegen op bedrijventerrein Breekland en daarmee ook goed bereikbaar voor de inwoners van Alkmaar-Noord. Voor Alkmaar kan de milieustraat ook een bijdrage leveren om het percentage gescheiden afval te verhogen. De inwoners van Langedijk en Alkmaar kunnen er straks met veel verschillende soorten afval terecht.

De komende maanden werken de gemeenten de afspraken rond het gezamenlijk gebruik van de milieustraat verder uit.

Naar verwachting gaat de nieuwe milieustraat eind 2016 open.