HVC begint woensdag 8 februari met de asfaltering van het fietspad Bijloortpad in Westerdel. Als dit fietspad gereed is, noodverlichting is aangebracht en het fietsgedeelte op de rotonde in de Nauertogt is hersteld, wordt het fietspad langs de Nauertogt afgesloten.

Onder dit fietspad worden de warmteleidingen van HVC aangelegd. Voor fietsers van en naar Alkmaar betekent dit, dat zij moeten omrijden via het Bijloortpad en de bouwweg langs Bijloort in Westerdel. Ook wordt vanwege deze werkzaamheden de fietsbrug aan het einde van Boogoort op een later moment aangelegd. Deze brug is naar verwachting pas voor de zomervakantie gereed. De omleiding voor de fietsers wordt vooraf aangekondigd en ter plaatse met borden aangegeven, zie ook: www.warmtenetalkmaar.nl.