LANGEDIJK - Het onderzoek naar de toekomst van de gemeente Langedijk loopt goed op schema. Tijdens de gemeenteraad van 24 januari ging de Raad uitgebreid in op de onderwerpen die de leden belangrijk vinden.

Het onderzoeksteam kijkt naar de ambities, opgaven en uitdagingen waar Langedijk voor staat. Tegelijkertijd worden de organisatie en de financiën doorgelicht. Beide kanten van het onderzoek komen daarna bij elkaar. Dan kan een goede afweging worden gemaakt over zelfstandigheid, samenwerking of fusie.

De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Langedijk staan in het onderzoek centraal. De gemeente moet weten waar zij naar streeft en wat op haar afkomt. Bovendien moet zij voldoende kracht hebben om hiermee om te gaan. In de sessie van 24 januari werden alle onderwerpen van het onderzoek stuk voor stuk langsgelopen. De gemeenteraad gaf aan wat zij belangrijk vindt bij zaken als ‘Ruimtelijke kwaliteit’, ‘Voorzieningen’ en ‘Dienstverlening’.

Met deze informatie gaat het onderzoeksteam aan de slag om de ambities, opgaven en uitdagingen verder uit te werken. De opdracht is om hier objectieve gegevens aan te koppelen. De informatie die wordt verzameld geeft inzicht in de bestuurskracht van gemeente Langedijk. En ook in de financiële positie van de gemeente.

Bureau Berenschot voert het onderzoek uit in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders, dat op zijn beurt door de gemeenteraad werd gevraagd om het onderzoek te doen. Er volgt ook nog een enquête om de bewoners van Langedijk te bevragen. Bewoners ontvangen hierover een schriftelijke uitnodiging.