LANGEDIJK - In het waterrijke Langedijk is het heerlijk varen, maar er geldt wel een aantal regels op het water.

Die worden niet altijd nageleefd, zo blijkt uit de evaluatie van het vaartoezicht over 2016. Er is vooral sprake van te hard varen, rommel en geluidsoverlast.

Aan het begin van het vaarseizoen in 2016 kwamen meerdere meldingen binnen van inwoners. Zij ervaarden overlast vanaf het water en de eilanden. Uit de meldingen bleek dat met name jongeren varen op plekken waar dat niet is toegestaan of te hard varen, waardoor de oeverkanten afkalven. De gemeente krijgt met name hierover veel klachten binnen. Op basis van deze meldingen zijn omwonenden en de belangenvereniging Oosterdelgebied uitgenodigd voor een gesprek met de dorpsbeheerder, medewerker openbare orde en veiligheid en politie en is ingezet op een integrale aanpak. Op de opstapplekken bij de eilanden is door de gemeente een laag bagger gegooid om de eilanden minder toegankelijk te maken. Hierna zijn geen overlastmeldingen vanaf de eilanden meer binnen gekomen. Dit jaar is weer voor dezelfde aanpak gekozen.

Samen met inwoners

De ouders van de jongeren die staande zijn gehouden of bekeurd, ontvingen een brief van de gemeente. Hierin werd benoemd dat de jongere gewaarschuwd of bekeurd was en dat de gemeente verwachtte dat de jongere voortaan de vaar- en gedragsregels zou naleven. In totaal heeft de gemeente 55 brieven verstuurd. De overlast nam daarna af. Desondanks bleek het voor de  toezichthouders moeilijk om te handhaven op te hard varen, terwijl dit wel vaak gebeurde volgens omwonenden. Samen met inwoners is afgesproken dat zij, afhankelijk van de situatie, overlast direct melden bij de politie of gemeente. Ook aankomende zomer werkt de gemeente samen met inwoners.

Toezicht

Van april t/m september 2017 werken gemeente en politie samen om toezicht te houden. Ook worden toezichthouders van Recreatie Noord-Holland ingezet. Er wordt op wisselende tijden gecontroleerd, met name op dagen met mooi en warm weer, zowel overdag als ’s avonds. De nadruk ligt daarbij op de Noorderplas, het Oosterdelgebied en het Kanaal Alkmaar (Omval)-Kolhorn. En ook hier geldt: als iedereen zich aan de regels houdt, kunnen we allemaal genieten van een heerlijke zomer op en bij het water.