is niet alleen een taak voor ouders, maar voor een deel ook een verantwoordelijkheid van de maatschappij. Dat vinden Langedijker ouders en opvoeders, zo blijkt uit een tweede peiling van het opgroeipanel. In deze vragenlijst stond het belang van sociale controle bij het opvoeden van kinderen centraal.


360 inwoners van Langedijk hebben in juni 2014 de enquête ingevuld. Aan de opvoeders is onder meer gevraagd hoe zij de sociale controle ervaren in Langedijk. Ongeveer een derde vindt deze (zeer) groot. De meerderheid ziet de sociale controle niet als een probleem; slechts elf procent vindt deze te gering en slechts drie procent ervaart te veel sociale controle bij het opvoeden van kinderen. Het opvoeden van kinderen is volgens de meesten niet alleen een taak van de opvoeders, maar de verantwoordelijkheid ligt voor een gedeelte ook in de maatschappij.

Zorgelijke situaties
De meerderheid van de Langedijkers komt wel eens zorgelijke opgroeisituaties tegen in hun eigen omgeving. Dit zijn dan voornamelijk relationele of financiële problemen. Van degenen die dit meemaakte ondernam twee derde  actie, een derde deed niets. Acht op de tien ouders is nog nooit aangesproken op de opvoeding van hun kinderen. Het kleine gedeelte dat wel is aangesproken ervaart dit als (zeer) positief. Om gezinsproblematiek eerder aan het licht te brengen noemen de Langedijkers het belang van sociale controle door een meer alertere omgeving. Andere oplossingen die men noemt zijn: het eerder signaleren op school en het organiseren van een anoniem meldpunt. Ook zou het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een meer zichtbare positie kunnen spelen in Langedijk, is een reactie. 57% van de ondervraagden weet dat je met vragen terecht kunt bij het CJG.

Uw mening
Gemeente Langedijk is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Het idee hierachter is dat gemeenten dichter bij de burgers staan dan de provincie en het rijk en daardoor beter kunnen aansluiten bij de behoeften van inwoners. Daarom vraagt gemeente Langedijk regelmatig de mening van opvoeders. Wilt u ook meedenken over het opvoed- en opgroeibeleid van de gemeente? Meld u dan aan voor het opgroeipanel via www.opgroeipanellangedijk.nl