Positief financieel resultaat 2016

Door Redactie op Maandag 17 juli 2017 09:56   Gemeente   gemeente, uitkering, resultaatBron: Gemeente Langedijk


Positief financieel resultaat 2016

LANGEDIJK - Gemeente Langedijk heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief resultaat van ruim € 1,7 miljoen. Het positieve resultaat is vooral ontstaan door een hogere uitkering van het Rijk aan de gemeente, de opbrengsten uit de precarioheffing en lagere rentekosten.

Wethouder Jasper Nieuwenhuizen: “Dit resultaat is niet alleen bereikt door incidentele meevallers, maar ook door goed op de jaarlijkse, vaste uitgaven te letten. Zo hebben we een pas op de plaats gemaakt met nieuwe initiatieven en zijn de bezuinigingen verder doorgevoerd.”

De uitkering van het Rijk (Algemene Uitkering) was in 2016 € 800.000 hoger dan verwacht. Ook de precarioheffing (belasting voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond) leverde een positief resultaat van € 850.000 op. Verder heeft de gemeente het afgelopen jaar verschillende bezuinigingen doorgevoerd, die nu hun vruchten afwerpen. Wethouder Financiën, Jasper Nieuwenhuizen, is blij met deze ontwikkeling: “We zien dat de uitgaven beheersbaar zijn en de risico’s op de grondexploitaties verder zijn afgenomen. Het vermogen van de gemeente om de risico’s op te vangen krijgt de indicatie uitstekend. Verder zijn de uitvoeringskosten laag, de effecten daarvan zullen vooral in de jaarcijfers van 2017 zichtbaar zijn. Tenslotte heeft de gemeente optimaal geprofiteerd van de lage rentestand.”

Reserve

Van het resultaat van € 1,7 miljoen wordt € 445.000 toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie en ongeveer € 1 miljoen aan de algemene reserve. Een bedrag van € 200.000 voor intensivering van bestaand beleid wordt naar 2017 gebracht. De gemeenteraad van Langedijk heeft op dinsdag 11 juli de jaarrekening en de jaarstukken vastgesteld onder voorbehoud van de accountantsverklaring.