Een vertegenwoordiging van alle fracties uit de gemeenteraad heeft woensdag 24 juni, in bijzijn van de burgemeester en de wethouder financiën, met gedeputeerde Geldhof van de Provincie Noord-Holland een constructief gesprek gevoerd over de begroting voor 2016.

Het gesprek heeft plaatsgevonden op uitnodiging van de provincie in het kader van financieel toezicht. De provincie heeft de begroting 2015 goedgekeurd, maar vraagt de raad om verantwoordelijkheid te nemen om de begroting voor 2016 sluitend te krijgen.

Aanleiding was een bezuinigingspakket van € 700.000 dat is opgenomen in de Kadernota 2015-2019. Dat is genoemd als één bedrag en is niet ingevuld met concrete posten. De gedeputeerde roept de raad op om het bezuinigingspakket van minimaal € 700.000 concreet te maken.

Het college zal donderdagavond 25 juni een procesvoorstel aan de gemeenteraad voorleggen om dit te realiseren.